Eerste Smart Industry Skillslabs van Nederland zijn gestart

Tom Bouws (Programmabureau Smart Industie) overhandigd de skillslab status aan Bert Wessels (ROC van Twente)

Als verrassende afsluiting van een drukbezochte LAC relatiedag reikte Tom Bouws van het Programmabureau Smart Industry aan Bert Wessels van ROC van Twente, Han Slots van SMEOT en Mike Broekhuizen van AT Techniekopleidingen het officiële Skillslab schildje van het Fieldlab Smart Welding Factory uit. Docenten van deze instituten hebben het afgelopen jaar in een pilot de opleiding tot lasrobotprogrammeur gevolgd. Met de opgedane kennis kunnen zij deze opleiding vanaf het nieuwe schooljaar aanbieden aan hun leerlingen en medewerkers van bedrijven.

De bijeenkomst werd gehouden op de Universiteit Twente, de thuisbasis van LAC. Het thema van de relatiedag was dit jaar: Sociale Innovatie. Marjolein Boezel, HRM directeur bij Van Raam fietsen beet het spits af door in haar verhaal te benadrukken dat innovatie en robotisering alleen zin heeft als het draagvlak in de eigen organisatie heeft.

Yvonne Olgers, productmanager onderwijs bij NIL gaf in een presentatie over ‘een leven lang leren’ en ‘loopbaanmogelijkheden in de lastechniek’ weer op welke wijze NIL de toekomst van de lastechniek ziet. In een duo presentatie gaven Ton Beune en Antoinette Tanke van Techniekpact uitleg over de ambities van Twente op het gebied van Smart Industry, en Sociale Innovatie.

Mike Broekhuizen, directeur van AT Techniekopleidingen sloot het programma af door in zijn presentatie aandacht te schenken aan het belang van samenwerken met het Fieldlab Smart Welding Factory. De dekkingsgraad van robots in de bedrijven moet omhoog en daarin is een opleiding tot robotprogrammeur essentieel. Door informatie te delen en met een gezamenlijk doel samen te werken met het Fieldlab Smart Welding Factory, kunnen onderwijs en meerdere bedrijven grotere stappen zetten als dat ze dit alleen zouden doen.

 

vanaf 1 september kan de opleiding tot lasrobotprogrammeur gevolgd worden bij AT opleidingen, SMEOT en ROC van Twente

De opleiding

Een sterk punt van deze opleiding is dat er programmeringen op teach box niveau van de meest voorkomende lasrobotmerken in Nederland in de lesstof zijn verwerkt. Daarnaast is in de opleiding een module besteed aan een CAD-CAM technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van CAD software in combinatie met merkonafhankelijke offline programmeersoftware. Hiermee kunnen door de leerlingen, lasrobots van alle merken worden geprogrammeerd. ‘Papieren’ lesstof is tegenwoordig al zeer snel verouderd, om op software updates en de snelle ontwikkelingen van Smart Industry technologie te kunnen anticiperen wordt de opleiding dan ook digitaal online aangeboden. De opleiding is uniek in zijn soort en de eerste echte merkonafhankelijke (las)robot opleiding in Nederland.

 

 

 

Uitbreiding
De docenten van de drie instituten die de opleiding hebben gevolgd, kunnen deze nu zelf gaan geven. Maar daarbij zal het niet blijven. Teclab in Eindhoven wordt het vierde Skillslab van het Fieldlab Smart Welding Factory en zal de opleiding lasrobotprogrammeur in de toekomst ook aanbieden. De samenwerkingsovereenkomst hiervoor werd tijdens de bijeenkomst getekend door Peter Manders van Teclab. “We gaan dit concept uitrollen over het hele land”, zegt LAC-directeur Ard Hofmeijer. “We hebben het hier over een opleiding op MBO-niveau welke op cursorische basis en als module van de MBO opleiding niveau vier plaat,- & constructie technoloog door de Skillslabs zal worden aangeboden. Daarnaast kan de opleiding ook als keuzedeel in het MBO worden doorlopen. De opleiding zal op bromfietsafstand bereikbaar moeten zijn voor de leerlingen. We denken daarom ongeveer vijftien Skillslabs nodig te hebben voor een landelijke dekking.”

 

(v.l.n.r. Ton Beune (Techniekpact), Peter Manders (Teclab), Ard Hofmeijer (LAC), Bert Wessels (ROC van Twente), Han Slots (SMEOT), Mike Broekhuizen (AT opleidingen), Yvonne Olgers (NIL), Antoinette Tanke (Techniekpact) Jeroen Wevers (LAC)

Twee partners van het Fieldlab Smart Welding Factory winnaars Smart Manufacturing Award 2018!!

Koninklijke Metaalunie stelt elk jaar een prijs ter beschikking aan een Metaalunielid dat zich met een actueel thema positief onderscheidt. Dit jaar is het thema ‘Smart Manufacturing’, oftewel slim produceren. Dat kan bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van moderne productietechnieken, excellente processen, goed gekozen materialen, doordachte systemen, digitalisering en een zelfsturende en zelflerende organisatie.

De juryvoorzitter Michaël van Straalen:
“De winnaars zijn allemaal goede voorbeelden van MKB-metaalbedrijven die begrijpen dat de kracht van onze maakindustrie zit in het ‘bedenken’ in combinatie met ‘maken’, nu en in de toekomst. Dat is belangrijk voor een goed renderend bedrijf.

VSMI: Districtswinnaar Gelre Smart Manufacturing Award 2018

Een Megaprestatie! We hebben maar liefst 18 bedrijven achter ons gelaten. “wij zijn blij met deze Award, dit is al een mooi succes” aldus Rob en Thea Lentink, Directie VSMI B.V.

 

Aebi Schmidt Nederland; Landelijke winnaar Smart Manufacturing Award 2018.

Michaël van Straalen: ‘Aebi Schmidt Nederland bv is een mooi voorbeeld van Smart Manufacturing op vele vlakken in de metaalsector. Met digitalisering van het proces zijn belangrijke en vooral interessante stappen gezet. Namens Aebi Schmidt bv ontvingen de directeuren Arjan Ester en Fred Harbers de Metaalunie Award uit handen van de juryvoorzitter. Metaalunievoorzitter Fried Kaanen overhandigde het winnende bedrijf een cheque ter waarde van € 5.000, -.

Het Fieldlab Smart Welding Factory is trots en feliciteerd VSMI, Aebi Schmidt met het behaalde resultaat. Voor het Fieldlab was het echter geen grote verassing. Beide bedrijven maakten een goede kans om de award te winnen. Mede door het partnerschap in het Fieldlab zijn Aebi Schmidt en VSMI bedrijven die zich aantoonbaar onderscheiden in innovatie wat hen tot aansprekende top maakbedrijven maakt en potentiele winnaars.

 

 

Fieldlab Smart Welding Factory breidt uit met negen nieuwe partners

Op maandag 3 oktober tekenden: Nooteboom Trailers, Van Raam, VSMI (Varsseveldse Smart Industrie), Stanstechniek Gaanderen, Gunnebo, Breman Machinery, Techwise Twente, AT Techniek Opleidingen en LAC de samenwerkingsovereenkomst voor een project in samenwerking met het Fieldlab Smart Welding Factory. In dit integrale samenwerkingsproject gaan deze ondernemingen vanaf oktober 2017 werken aan lasautomatisering, optimalisatie van lasrobotproductie, kennisdeling en slimmer en sneller processen op elkaar aan laten sluiten.

Fieldlab Smart Welding Factory:
Het Fieldlab Smart Welding Factory is twee jaren geleden gestart met elf partners. Het Fieldlab kreeg op 28 september jongstleden van het Ministerie van Economische Zaken de officiële Field Lab Status. De samenwerking in het Fieldlab breidt nu snel uit, en stelt ook deze negen nieuwe partners in staat om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse en regionale economie. De uitbreiding past uitstekend in de filosofie van een Smart Industry Fieldlab, “Het verder ontwikkelen, testen en implementeren van Smart Industry oplossingen in praktijkgerichte omgevingen waarin onderling samenhangende netwerken van bedrijven en kennisinstellingen samenwerken.”

                                               

              

                                       

Smart Welding Factory ontvangt officiële Fieldlabstatus

Bij een drukbezochte bijeenkomst van LAC overhandigde Herm van de Beek van het Ministerie van EZ aan LAC directeur Ard Hofmeijer het bord dat de officiële Field Lab Status van SWF (Smart Welding Factory) . In zijn dankwoord memoreerde Ard het belang van het samen werken naar innovatieve oplossingen voor het automatiseren van lasprocessen met een seriegrootte van één stuk, in één keer goed (First Time Right One Piece Flow) . Door informatie te delen en met een gezamenlijk doel samen te werken kunnen meerdere bedrijven grotere stappen zetten dan dat ze dit alleen zouden doen.

De bijeenkomst werd gehouden in The “Gallery” op de thuisbasis Universiteit Twente. Fried Kaanen beet in de bijeenkomst het spits af door in zijn verhaal te benadrukken dat innovatie alleen zin heeft als het marktrelevantie heeft. Arjan Ester van Aebi Schmidt benadrukte als mede-initiatiefnemer eveneens het belang van het werken in Field lab verband. Gedeputeerde Eddy van Hijum zag in de toekenning van de status een bevestiging van het provinciaal beleid dat door ondersteuning van het BOOST Smart Industry programma de dingen gebeuren die moeten gebeuren, immers de bedrijven zijn zelf aan het innoveren op basis van hun eigen visie. Dat is precies de doelstelling waarom beide provincies Gelderland en Overijssel BOOST ondersteunen.

Voortgang Project Robotlassen 4.0 Hoekman RVS

Revolutie rondom robotlassen

 NIEUWLEUSEN – Eerder dit jaar werd er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het automatiseren van het robotlasproces binnen Hoekman Roestvaststaal. In samenwerking met het LAC is Hoekman Roestvaststaal verbonden aan het Project Smart Welding Factory. Doelstelling van dit project is kostenefficiënt kleine series en enkelstuksproductie met lasrobots mogelijk te maken.

Integratie met 3D-CAD Software

Naast het offline kunnen programmeren van de lasrobot is één van de meest uitdagende doelstellingen binnen het project de integratie met de 3D-CAD Software. De eerste stappen zijn gezet; de eerste software-testomgeving is hiervoor ingericht. Op basis van de 3Dstep-file zal het aantal lassen in het product al kunnen worden geanalyseerd. Vervolgens is de software in staat om een stapsgewijs lasprogramma te generen, waar de robot mee uit de voeten kan. De balk van de robot is gekalibreerd, zodat het nulpunt van het programma ten opzichte van het werkstuk kan worden bepaald.

Krachtenbundeling Smart Welding Factory

Het project Smart Welding Factory is een krachtenbundeling van elf ondernemingen en onderwijsinstellingen, waaronder dus Hoekman Roestvaststaal. Gezamenlijk wordt er een procedure ontwikkeld die het robotlassen van kleine series en enkelstuks efficiënter, goedkoper en beter maakt. Dit gebeurt door tijdrovende stappen in het proces te automatiseren en delen van processen samen te voegen. De kans op afkeur zal worden geminimaliseerd en de doorlooptijd voor het maken van het product kan worden verkort: First Time Right, One Piece Flow.

Onderzoek en ontwikkeling in Fieldlabs

Om het projecten succesvol te kunnen begeleiden is onderzoek en ontwikkeling nodig. Hiervoor worden Fieldlabs ingezet. Dit zijn praktijkomgevingen waarin de bedrijven, kennisinstellingen oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid. Op 28 september ontvangt het project Smart Welding Factory de officiële Fieldlabstatus.

Subsidie OP-Oost 2014-2020

Het Smart Welding Factory Fieldlab heeft subsidie toegekend gekregen vanuit OP-Oost. Dit is een subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in Overijssel en Gelderland. Het valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van OP-Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. Met het project worden de concurrentiekracht en het innovatief vermogen van de regionale maakindustrie versterkt en wordt er een impuls gegeven aan het beleid van de provincies om Oost Nederland op de kaart te zetten als hét centrum in Europa voor onderzoek naar en ontwikkeling van robotlassen. In totaal wordt er ruim € 2 miljoen in het project geïnvesteerd.

Fieldlab Smart Welding Factory krijgt ondersteuning vanuit EFRO

Na al twee succesvolle jaren achter de rug te hebben, waarbij prachtige resultaten zijn behaald, heeft het consortium van het Fieldlab Smart Welding Factory op 29 augustus jl. te horen gekregen dat zij subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangen. Het LAC is initiatiefnemer van dit project. In totaal wordt er ruim € 2 miljoen geïnvesteerd. De EFRO-subsidie wordt ingezet om onderzoek en ontwikkeling te kunnen uitvoeren naar het verder automatiseren van robotlassen.

Het doel van dit project is om door middel van onderzoek en ontwikkeling, kleine series en enkel stuks productie met lasrobots zonder afkeur te realiseren. Hiervoor wordt het Fieldlab ingezet. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

Consortium

Bij het project ‘Smart Welding Factory’ bundelen 11 grote en kleine ondernemingen en onderwijsinstellingen hun krachten. Zij ontwikkelen samen een procedé die het robotlassen van kleine series tot enkel stuks efficiënter, goedkoper en beter maken. Door tijdrovende stappen te automatiseren en delen van processen samen te voegen. Dit verlaagt ook de kans op fouten en verkort de tijd waarin nieuwe producten op de markt kunnen worden gebracht.

Het LAC werkt in het kader van dit EFRO-project samen met de bedrijven: Aebi Schmidt Nederland, Hoekman RVS, Pan-Oston, Stork Thermeq, Contour Covering Technology, Exerion Precision Technology, Wivé Techniek. Bij dit project zijn ook Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL), ROC van Twente/Techwise Twente en AT Techniekopleidingen, aangesloten als kennis- en onderwijsinstellingen.

Opening Fieldlab

Op 28 september aanstaande krijgt Smart Welding Factory de officiële Fieldlabstatus overhandigd. Een erkenning dat er samen met partners wordt gewerkt aan een nieuwe revolutie rond robotlassen. Deze status en de subsidietoekenning gaat uiteraard gevierd worden met alle betrokkenen vanuit ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid die het Fieldlab Smart Welding Factory tot een succes hebben weten te maken.

OP-Oost 2014-2020

OP-Oost een subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van OP-Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten.

Van 1 maart t/m 9 mei 2017 konden ondernemers in de maakindustrie bij het Europese subsidieprogramma OP-Oost projectvoorstellen indienen die inspelen op Smart Industries. Er werden zes voorstellen ingediend waarvan er nu vier van start gaan, waaronder het Fieldlab Smart Welding Factory. Met het project worden de concurrentiekracht en het innovatief vermogen van de regionale maakindustrie versterkt en wordt er een impuls gegeven aan het beleid van de provincies om Oost Nederland op de kaart te zetten als hét centrum in Europa voor onderzoek naar en ontwikkeling van robotlassen.

Voor meer informatie
www.smartweldingfactory.com
Tel 053 4892072

Vanuit het project Smart Welding Factory kijkt het LAC naar de mogelijkheden voor Hoekman RVS om het robotlassen verregaand te automatiseren. Enerzijds betreft het hier een verkenning naar de mogelijkheden van off-line programmering maar nog belangrijker is de vervolgstap hierop; de koppeling met 3D-CAD software.

Belangrijk in de huidige markt is om snel te kunnen schakelen, doorlooptijden moeten daarom zo kort mogelijk zijn. Werkzaamheden die van indirecte aard zijn en tijdrovend zijn, wil je eigenlijk tot een minimum beperken. Helaas moeten er toch nog veel activiteiten worden uitgevoerd voordat een product op de robot gelast kan worden. Dit willen we met deze haalbaarheidsstudie in kaart brengen maar ook aanpakken middels prototype-ontwikkeling. De insteek is om zoveel mogelijk dubbele werkzaamheden te voorkomen, waarbij het uitgangspunt is om vanuit de 3D-CAD omgeving, de robot aan te sturen.

Meer over dit R&D traject kunt u vinden op de website van Hoekman RVS

Ook geïnteresseerd naar de mogelijkheden? info@smartweldingfactory.nl

Seminar “de kracht van Robotica” bezoekt Smart Welding Factory op 15 juni 2016

lasrobotOp 15 juni vindt het seminar “de kracht van Robotica” plaats op de Universiteit Twente. Dit seminar wordt georganiseerd door de Universiteit Twente samen met Engie en Stäubli, tijdens dit seminar zal er ook een bezoek gebracht worden aan het Fieldlab Smart Welding Factory.

Deze interactieve dag vol industriële robots staat in het teken van het delen van kennis, het (durven) stellen van vragen die leiden tot nieuwe inzichten, een beeld te krijgen van de laatste technologieën en het vinden van nieuwe connecties. We luisteren naar een aantal interactieve presentaties, volgen een rondleiding langs de verschillende robotica-laboratoria en gaan de discussie aan met collega’s en experts. De dag wordt afgesloten met een inspirerende netwerkborrel. Voor meer informatie klikt u op de volgende link: Seminar “de kracht van Robotica”

 

LAC verbindt diverse merken lasrobots bij Schuitemaker Machines BV.

Smart Industry; als we het industrie beleid voor aankomende jaren mogen geloven functioneert de industrie over een paar jaar op een hoog automatiseringsniveau. ‘The Internet of Things’ en ‘Smart Connected Systems’ pretenderen het productieproces van begin tot eind te kunnen overzien en aansturen. Visie te over, maar nog geen oplossing voor de technische vraag: Hoe gaan lasrobots van verschillende leveranciers samenwerken?

In samenwerking met het LAC en verschillende robotleveranciers geeft Schuitemaker Machines BV voor eens en voor altijd antwoord op die vraag.

Schuitemaker Machines BV, gevestigd in Rijssen (Overijssel), is een producent van landbouw- en wintermachines. Al geruime tijd beschikt Schuitemaker over drie lasrobotsystemen, van o.a. Cloos en van Valk Panasonic. Onlangs is er geïnvesteerd in een vierde nieuwe lasrobotinstallatie van Yaskawa Motoman. Vanuit een conventionele beschouwing lijkt dit geen verstandige keuze. Immers, met drie merken robotsystemen zit je vast aan drie verschillende programmeertalen en software pakketten. Schuitemaker heeft zich niet bij die beperking neergelegd en is verder gaan zoeken dan haar neus lang is.

schuitemaker cloos Schuitemaker cel

Het antwoord vond Schuitemaker bij het LAC.

Het LAC, een stichting verbonden aan de Universiteit Twente en samenwerkend met het NIL, ondersteunt de metaalindustrie op het gebied van las automatiseringsoplossingen. Door haar onafhankelijkheid als stichting is het LAC in staat om buiten de commerciële kaders te kunnen werken. Dit blijkt, doordat in een samenwerking tussen LAC, de robotleveranciers en Schuitemaker een succesvolle ´Smart´ oplossing is gerealiseerd.

Schuitemaker vond haar sleutel tot succes in robot merkonafhankelijke off-line programmeersoftware. In basis is deze oplossing eenvoudig. In een digitale omgeving worden de lasrobots geprogrammeerd terwijl in de fysieke wereld diezelfde robots nog producten aan het lassen zijn. Doordat deze off-line software elke robot van elke leverancier kan programmeren, is Schuitemaker met dit pakket in één keer klaar. Het resultaat is een maximale inschakelduur van de robots en minimale doorlooptijden. Dit zet de deur open voor de productie van kleinere series tot enkel stuks en een hogere automatiseringsgraad.

Het implementeren van innoverende oplossingen is altijd een uitdagend en complex proces. Zodoende hebben Schuitemaker en het LAC gekozen voor een nauwe samenwerking die voor beide partijen waardevol is. Waar Schuitemaker praktische innovatie heeft geboekt, is er voor het LAC inhoudelijke winst behaald. Doordat Schuitemaker zich als innovatieve voorloper in de industrie heeft opgesteld is het LAC in staat geweest om de techniek te valideren. Zodoende kunnen dezelfde oplossingen ook aan andere bedrijven worden aangeboden.

Het LAC heeft zorg gedragen voor een evenwichtige integratie van de software in het bedrijf en heeft de eerste programmeurs opgeleid. Voor de opleiding van een tweede poule cursisten is gekozen voor een wederzijds waardevolle samenwerking: zij zullen als proefpersonen worden opgeleid met behulp van de nieuwe blended learning module: (merkonafhankelijke) off-line robotprogrammering.

Voor meer informatie:
www.sr-schuitemaker.nl 

 


 

Smart Welding Factory zet in op slimme lasautomatisering

In omgevingen waar lasrobots werken, is efficiency aan de orde van de dag. Maar met alleen een lasrobot
zijn bedrijven er niet. Hoe zorg je ervoor dat de lasrobot ook kleine series kan produceren, waarbij de
laskosten gedrukt kunnen worden en de productiviteit verhoogd? De Smart Welding Factory stimuleert,
ontwikkelt en implementeert slimme automatiseringsoplossingen voor lasprocessen.

 

Capture

Productiviteit is een van de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven die lasproducten ontwikkelen in het streven naar een internationale en nationale betere concurrentiepositie. Vanuit de vraag van bedrijven naar een optimalisatie van de productie is het initiatief Smart Welding Factory (SWF) ontstaan, dat oplossingen ontwikkelt en implementeert om kleine series met een grote variatie efficiënt en rendabel te lassen. Het initiatief is een samenwerking van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL), het LAC, de Universiteit Twente (UT) en de bedrijven Aebi Schmidt in Holten (producent van strooi- en veegmachines) en GEMS in Vorden (producent van opslagtanks en apparaten). In het lasproces zijn volgens Jeroen Wevers, projectleider bij het LAC en de SWF, nog flinke stappen te maken. ‘Er is een trend naar steeds kortere doorlooptijden en levenscycli en een toename aan productvarianten en kleine aantallen.

Bedrijven moeten willen innoveren om hun concurrentiepositie in de lastechniek te houden of ze moeten investeren in mensen. Maar er komen ook steeds minder lassers beschikbaar. Automatiseren is dan een must. Hoewel lasprocessen steeds meer geautomatiseerd worden en innovatieve varianten als robotlassen zijn toegevoegd aan de klassieke lasprocessen, is er nog een weg te gaan als je kijkt naar het drukken van laskosten en het verhogen van de productiviteit. Tegenwoordig bevat robotlassen nog veel handmatig werk omdat elke nieuwe handeling geprogrammeerd moet worden op de robot. Daarom wordt de robot vaak alleen nog gebruikt voor grotere series en staat deze geruime tijd stil. Daar brengen we bij de SWF verandering in.’

Capture2

De kracht van de SWF is volgens Ard Hofmeijer, innovatiemanager bij het NIL en bedrijfsleider bij het LAC, het centraal stellen van de vraag van de klant. ‘Als stichting vertegenwoordigen we geen enkel merk robot en werken we met merk- en procesonafhankelijke hard- en software. We voorkomen hiermee dat leveranciers een te grote stempel drukken op het project en kunnen ons helemaal richten op het specifieke klantproces. De SWF is ook ontstaan doordat GEMS en Aebi Schmidt bij ons de vraag neerlegden waarna we op zoek zijn gegaan naar een oplossing. Met ondersteuning van de provincies Gelderland en Overijssel konden we aan de slag.’ GEMS en Aebi Schmidt doen allebei aan MIG/MAG lassen en werken met robots. In samenwerking met de SWF zoekt het LAC naar onafhankelijke oplossingen zonder programmeertijd voor meer flexibiliteit en productiesnelheid van de robots. ‘De resultaten van het nationale en internationale onderzoek hebben we besproken met de bedrijven’, vervolgt Hofmeijer. ‘Zij hebben de instelling dat je geen concurrent bent van elkaar maar dat kennis delen leidt tot innovatie wat de economie een enorme stimulans geeft. Wil je je productie in Nederland blijven uitvoeren dan moet je slim zijn. Het innovatieproces gaat snel en gedeelde smart is halve smart. Daarom zijn inmiddels 10 tot 12 bedrijven aangesloten die willen optrekken om kennis te delen. We ontwikkelen bouwstenen die onafhankelijk van elkaar ingezet kunnen worden om slimmer te lassen. Daarbij pakken we elk puzzelstukje uit het proces aan. We bouwen geen slimme lasfabriek. Elk bedrijf ontwikkelt zijn eigen puzzelstukje aangezien elk proces en elke vraag anders is. Onze stip op de horizon is ‘First Time Right, One Piece Flow.’

Om die stip op de horizon te bereiken, wordt in drie fieldlabs uitontwikkeld, getest en geïmplementeerd: bij Gems, Aebi Schmidt en bij het LAC in Enschede. In de praktijkomgevingen bij de bedrijven wordt gebruikgemaakt van de robots waarmee zij werken. In de proefproductie gaat het om verschillende automatiseringstappen. Eén hiervan is het automatisch aansturen van een robot aan de hand van een 3D-CAD model. ‘Het offline programmeren van robots zie je wel vaker, maar niet de software voor het automatisch programmeren vanuit een CAD model’, vertelt Wevers. ‘Inmiddels zijn er al concrete resultaten en zijn we in een afrondende fase van implementatie bij één van de deelnemende bedrijven. Ook ervaren we dat meerdere fabrikanten van lasrobots nu met ons willen samenwerken.’ Een andere ontwikkeling om efficiënter te werken, is het automatiseren van de kwaliteitscontrole. Er moet volgens lasprocedures (WPS) worden gelast en lasparameters moeten worden gelogd om producten te certificeren. Wevers: ‘We ontwikkelen een intelligente lasautomatisering. Door een koppeling te maken van het 3D-CAD model en het automatisch genereren van lasparameters met een digitale WPS-database beperken we overheadkosten.’

De interesse in de SWF is groot. In mei van dit jaar is een aftrapbijeenkomst gehouden voor ondernemers in Gelderland en Overijssel. Daar gaf driekwart van de aanwezigen aan mee te willen doen of mee te willen kijken. Het project is opnieuw gepresenteerd op 15 juni tijdens de Jaarconferentie Nationaal Techniekpact 2020 en is inmiddels aangesloten bij het Fieldlab Flexible Manufacturing dat onderdeel is van het Smart Industry programma. Hofmeijer: ‘We versterken de contacten en delen onze kennis door activiteiten te organiseren en lezingen te houden. Het aantal aangesloten bedrijven is voldoende om mee aan de slag te gaan. Door de groep niet te groot te maken, versnellen we het proces. Hoewel ons netwerk in het oosten van het land ligt en het project ondersteund wordt door de provincies Gelderland en Overijssel, beperken de lasgerichte bedrijven zich niet tot Oost-Nederland. Innovatie en samenwerking zijn natuurlijk niet gebonden aan regionale grenzen. Hiermee geven we een voorbeeld af voor andere regio’s.’

Om de kansen van Smart Industry te benutten, is het nodig om kennis en vaardigheden te versterken, ook met onderwijsinstellingen. Het beroep van lasser verandert en vooral digitale vaardigheden zijn cruciaal in de toekomst. Daarom zet het LAC ook in op het versterken van verbindingen met onderzoek en onderwijs. ‘We zijn gevestigd binnen de vakgroep werktuigbouwkundige automatisering van de UT in de UT en betrekken de opleidingen bij de fieldlabs’, licht Wevers toe. ‘Naast een toekomstig tekort aan lassers zien we nu al een tekort aan 60 goedopgeleide lasrobotprogrammeurs in Oost-Nederland. Daarnaast veranderen de opleidingscriteria en is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor het programmeren van robots. In de toekomst is steeds meer vraag naar een combinatie van uitvoerende, creatieve en analytische mensen. Het is een uitdaging om de lassers hoger op te leiden tot productontwerp en hbo’ers terug te laten keren naar de basis waardoor zij naast softwareontwikkeling ook kennis opdoen van het lasproces. De ontwikkelingen gaan immers zo razendsnel, we moeten elkaar dus opzoeken, kennis delen en tot nieuwe verdienmodellen en opleidingen komen.’

Capture3