Smart Welding Factory Techneutendag

Ontwerp voor robotlassen, construeren van lasmallen en efficiënt produceren met lasrobots. Al deze aspecten kwamen vandaag aan de orde tijdens de eerste Smart Welding Factory Techneutendag in het Fieldlab Smart Welding Factory te Hengelo.

27 engineers die dagelijks te maken hebben met diverse uitdagingen rond het robotlassen maakten vandaag kennis met elkaar en wisselden oplossingen en ideeën uit rond het thema ‘ontwerp voor robotlassen’.

Vier best practices werden gepresenteerd door: Arne Meengs van Aebi Schmidt, Robertjan Ansink van Exerion, Stefan Lemm van Gunnebo en Antwan Fredrik van Nooteboom Trailers. Constructieve oplossingen werden gedeeld met de toehorende engineers, bedacht en van positieve kritiek voorzien. Daarnaast werd er goed genetwerkt want er werden al snel afspraken gemaakt om samen aan tafel te gaan om de samenwerking voort te zetten.

Door alle enthousiasme alle reden om de SWF Techneutendag voort te zetten. Het onderwerp de volgende keer: Cobots.

Smart Welding Factory: Verbinden, versnellen, voorlopen maar vooral fantastisch om mee te mogen maken!

Smart Welding Factory LGO VIO bijeenkomst 15 november 2018

Donderdagavond 15 november jl.. organiseerde het Fieldlab Smart Welding Factory in samenwerking met de LasGroep Oost (LGO) en de Vereniging Ingenieurs werkzaam in Overijssel (VIO) de thema-avond “De toekomst van de lastechniek’. De thema-avond werd gehouden in het Fieldlab Smart Welding Factory dat is gevestigd op het ROC van Twente in Hengelo.

Ruim 100 geïnteresseerden genoten van een presentatie over de toekomst van de lastechniek en een daaropvolgende excursie in het robotlaboratorium waar door middel van demonstraties kennis werd genomen van de laatste stand van techniek op het gebied van robotlassen.

Het Fieldlab Smart Welding Factory is een mooi voorbeeld van Smart Industry waarin technologische ontwikkelingen in robotisering, sensortechnologie en software elkaar in hoog tempo opvolgen. In het Fieldlab wordt samen met twintig lassende bedrijven gewerkt aan de technische ontwikkelingen om tot zgn. ‘enkelstuks productie zonder afkeur’ te komen met lasrobots. Daarnaast ontwikkelt het Fieldlab in samenwerking met het onderwijs aan opleidingen en de sociale factoren die medebepalend zijn om succesvol met lasrobots te kunnen produceren, want Smart Technology zonder mensen die daar mee om kunnen gaan leidt niet tot een succes. De impact van Smart Industry gaat ook de organisaties en de werkzaamheden van de personen die de thema-avond bezochten veranderen. Dit was voor veel bezoekers een goede reden om tijdens de presentatie geïnspireerd te raken en zich tijdens de excursie aan de hand te laten nemen naar de toekomst van de lastechniek.

Met ruim 100 bezoekers was de avond overvol en moest de voorinschrijving voor potentiele bezoekers in een vroeg stadium helaas gestaakt worden. Mede gezien het hoge aantal geïnteresseerden die de avond niet konden bezoeken en de goede reacties achteraf, alle reden voor het Fieldlab Smart Welding Factory meer van dergelijke avonden te gaan organiseren.

Zie ook:

www.smartweldingfactory.com
www.lac.nl
www.rocvantwente.nl

Enkelstuks lassen zonder afkeur dankzij offline programmeren

Enkelstuks lassen zonder afkeur dankzij offline programmeren. Dat is het doel dat Gert Hoekman, technisch directeur bij Hoekman Roestvaststaal, zichzelf stelde. ‘Hiermee kunnen wij naar ‘first time right, one piece flow.’ 

De specialist in rvs plaat-, las- en constructiewerk uit Nieuwleusen heeft twee lasrobotcellen in haar lasafdeling om rvs te lassen met een TIG- of MIG-lasproces. ‘Zeker niet de nieuwste types’, geeft Hoekman toe. ‘We hebben ze jaren terug aangeschaft, vooral voor één klant, en daar zijn de installaties ook op afgeschreven. In die zin zijn we een klassiek voorbeeld van hoe robotisering in het mkb-metaal vaak werd toegepast. Men denkt: robotlassen, is dat niet wat voor ons? Dan ga je rondkijken en kom je in het spel van aanbieders en verkoop. Dan heb je hem staan, maar dan begint het pas en dan blijkt toch vaak dat er geen effectieve verbetering van het productieproces is of dat je je winstgevendheid niet vergroot. Vaak gaat het om seriematig werk, waar de marges lager zijn. Het offline programmeren, waar wij nu mee bezig zijn, zorgt juist voor minder opstelkosten, waardoor de winstgevendheid van je installatie groter wordt. Ook bij kleine series of enkelstuks.’

 

 ‘Investeer liever je geld in een goed plan, dan in een robotinstallatie die niet past bij je bedrijf’

 

Onderzoek

Dus hoe begin je dan? ‘Wij hebben eerst intern een studie gedaan naar wat wij echt willen. Dat voorwerk is heel interessant om te doen. Kunnen we offline programmeren en welke software is nodig? Investeer dan ook liever eerst je tijd en geld in een goed plan, dan in een robotinstallatie die niet past bij je bedrijf’, weet Hoekman. ‘Kijk daarbij echt naar je productieproces. Ik ben een techneut en ik kijk naar verbetering van het productieproces. De basis voor automatisering in lassen en kanten zit vooral in 3D CAD-data.’

Uit het voorwerk bleek dat één van de lasrobots te verouderd is om offline te kunnen programmeren. Het automatiseringsproject werd daarom voortgezet met focus op één lasrobot. Voor de aansturing van de lasrobot koos het Overijsselse bedrijf voor Delfoi Arc, een merkonafhankelijk software-pakket. ‘Zo zijn we niet afhankelijk van deze robot bij een vervanging of switch naar een ander merk’, legt de technisch directeur uit.

 

 ‘De uitdaging zit voor ons in het offline programmeren van de lasrobot’

Software

‘Het antwoord op die vraag wat wij echt willen is: we willen enkelstuks kunnen lassen zonder afkeur. First time right, one piece flow; dat is ons doel. Dit willen we bereiken door offline te programmeren, met een optimale voorspelbaarheid van het lasproces. De vervolgstap en uitdaging was het koppelen van het Delfoi ARC softwarepakket aan ons 3D CAD-softwarepakket. De crux zit hem in software die het mogelijk maakt om het cad-pakket te exporteren naar de software van de lasrobot. Dan kunnen we de las definiëren in de cam-programmatuur. Daar hebben we de afgelopen maanden echt grote flinke stappen in gezet. We hebben de lasrobot klaargemaakt en zijn nu het softwarepakket aan het implementeren.’

 ‘Door offline programmeren werken operator en werkvoorbereiding nauwer samen’

Het offline programmeren heeft gevolgen voor de operator. Gerben Kappert werkt bij Hoekman als operator aan de lasrobots. ‘Het programmeren aan de robot is natuurlijk een leuk onderdeel van het werk. Dat ligt nu bij de werkvoorbereiding. De engineer heeft al over het product nagedacht en het juiste programma klaargezet. Een voordeel van offline programmeren is dat de samenwerking tussen operator en werkvoorbereiding hierdoor veel nauwer is. We hebben regelmatig contact om dingen terug te koppelen en samen te verbeteren.’

Kappert zit dan ook in de projectgroep voor de lasrobot en is actief betrokken bij het proces, onder meer door extra opleiding.

Automatiseren en de inzet van robots is met een goed plan vervolgens voor Hoekman ook een kwestie van doen. ‘Neem daarbij vooral ook je mensen mee en ga de dialoog met hen aan, zodat je praktische valkuilen al vroeg vermijdt. Daarmee wordt de slagingskans van robotiseren een stuk groter.’

klik hier voor het volledige artikel

Eerste Smart Industry Skillslabs van Nederland zijn gestart

Tom Bouws (Programmabureau Smart Industie) overhandigd de skillslab status aan Bert Wessels (ROC van Twente)

Als verrassende afsluiting van een drukbezochte LAC relatiedag reikte Tom Bouws van het Programmabureau Smart Industry aan Bert Wessels van ROC van Twente, Han Slots van SMEOT en Mike Broekhuizen van AT Techniekopleidingen het officiële Skillslab schildje van het Fieldlab Smart Welding Factory uit. Docenten van deze instituten hebben het afgelopen jaar in een pilot de opleiding tot lasrobotprogrammeur gevolgd. Met de opgedane kennis kunnen zij deze opleiding vanaf het nieuwe schooljaar aanbieden aan hun leerlingen en medewerkers van bedrijven.

De bijeenkomst werd gehouden op de Universiteit Twente, de thuisbasis van LAC. Het thema van de relatiedag was dit jaar: Sociale Innovatie. Marjolein Boezel, HRM directeur bij Van Raam fietsen beet het spits af door in haar verhaal te benadrukken dat innovatie en robotisering alleen zin heeft als het draagvlak in de eigen organisatie heeft.

Yvonne Olgers, productmanager onderwijs bij NIL gaf in een presentatie over ‘een leven lang leren’ en ‘loopbaanmogelijkheden in de lastechniek’ weer op welke wijze NIL de toekomst van de lastechniek ziet. In een duo presentatie gaven Ton Beune en Antoinette Tanke van Techniekpact uitleg over de ambities van Twente op het gebied van Smart Industry, en Sociale Innovatie.

Mike Broekhuizen, directeur van AT Techniekopleidingen sloot het programma af door in zijn presentatie aandacht te schenken aan het belang van samenwerken met het Fieldlab Smart Welding Factory. De dekkingsgraad van robots in de bedrijven moet omhoog en daarin is een opleiding tot robotprogrammeur essentieel. Door informatie te delen en met een gezamenlijk doel samen te werken met het Fieldlab Smart Welding Factory, kunnen onderwijs en meerdere bedrijven grotere stappen zetten als dat ze dit alleen zouden doen.

 

vanaf 1 september kan de opleiding tot lasrobotprogrammeur gevolgd worden bij AT opleidingen, SMEOT en ROC van Twente

De opleiding

Een sterk punt van deze opleiding is dat er programmeringen op teach box niveau van de meest voorkomende lasrobotmerken in Nederland in de lesstof zijn verwerkt. Daarnaast is in de opleiding een module besteed aan een CAD-CAM technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van CAD software in combinatie met merkonafhankelijke offline programmeersoftware. Hiermee kunnen door de leerlingen, lasrobots van alle merken worden geprogrammeerd. ‘Papieren’ lesstof is tegenwoordig al zeer snel verouderd, om op software updates en de snelle ontwikkelingen van Smart Industry technologie te kunnen anticiperen wordt de opleiding dan ook digitaal online aangeboden. De opleiding is uniek in zijn soort en de eerste echte merkonafhankelijke (las)robot opleiding in Nederland.

 

 

 

Uitbreiding
De docenten van de drie instituten die de opleiding hebben gevolgd, kunnen deze nu zelf gaan geven. Maar daarbij zal het niet blijven. Teclab in Eindhoven wordt het vierde Skillslab van het Fieldlab Smart Welding Factory en zal de opleiding lasrobotprogrammeur in de toekomst ook aanbieden. De samenwerkingsovereenkomst hiervoor werd tijdens de bijeenkomst getekend door Peter Manders van Teclab. “We gaan dit concept uitrollen over het hele land”, zegt LAC-directeur Ard Hofmeijer. “We hebben het hier over een opleiding op MBO-niveau welke op cursorische basis en als module van de MBO opleiding niveau vier plaat,- & constructie technoloog door de Skillslabs zal worden aangeboden. Daarnaast kan de opleiding ook als keuzedeel in het MBO worden doorlopen. De opleiding zal op bromfietsafstand bereikbaar moeten zijn voor de leerlingen. We denken daarom ongeveer vijftien Skillslabs nodig te hebben voor een landelijke dekking.”

 

(v.l.n.r. Ton Beune (Techniekpact), Peter Manders (Teclab), Ard Hofmeijer (LAC), Bert Wessels (ROC van Twente), Han Slots (SMEOT), Mike Broekhuizen (AT opleidingen), Yvonne Olgers (NIL), Antoinette Tanke (Techniekpact) Jeroen Wevers (LAC)

Twee partners van het Fieldlab Smart Welding Factory winnaars Smart Manufacturing Award 2018!!

Koninklijke Metaalunie stelt elk jaar een prijs ter beschikking aan een Metaalunielid dat zich met een actueel thema positief onderscheidt. Dit jaar is het thema ‘Smart Manufacturing’, oftewel slim produceren. Dat kan bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van moderne productietechnieken, excellente processen, goed gekozen materialen, doordachte systemen, digitalisering en een zelfsturende en zelflerende organisatie.

De juryvoorzitter Michaël van Straalen:
“De winnaars zijn allemaal goede voorbeelden van MKB-metaalbedrijven die begrijpen dat de kracht van onze maakindustrie zit in het ‘bedenken’ in combinatie met ‘maken’, nu en in de toekomst. Dat is belangrijk voor een goed renderend bedrijf.

VSMI: Districtswinnaar Gelre Smart Manufacturing Award 2018

Een Megaprestatie! We hebben maar liefst 18 bedrijven achter ons gelaten. “wij zijn blij met deze Award, dit is al een mooi succes” aldus Rob en Thea Lentink, Directie VSMI B.V.

 

Aebi Schmidt Nederland; Landelijke winnaar Smart Manufacturing Award 2018.

Michaël van Straalen: ‘Aebi Schmidt Nederland bv is een mooi voorbeeld van Smart Manufacturing op vele vlakken in de metaalsector. Met digitalisering van het proces zijn belangrijke en vooral interessante stappen gezet. Namens Aebi Schmidt bv ontvingen de directeuren Arjan Ester en Fred Harbers de Metaalunie Award uit handen van de juryvoorzitter. Metaalunievoorzitter Fried Kaanen overhandigde het winnende bedrijf een cheque ter waarde van € 5.000, -.

Het Fieldlab Smart Welding Factory is trots en feliciteerd VSMI, Aebi Schmidt met het behaalde resultaat. Voor het Fieldlab was het echter geen grote verassing. Beide bedrijven maakten een goede kans om de award te winnen. Mede door het partnerschap in het Fieldlab zijn Aebi Schmidt en VSMI bedrijven die zich aantoonbaar onderscheiden in innovatie wat hen tot aansprekende top maakbedrijven maakt en potentiele winnaars.

 

 

Fieldlab Smart Welding Factory breidt uit met negen nieuwe partners

Op maandag 3 oktober tekenden: Nooteboom Trailers, Van Raam, VSMI (Varsseveldse Smart Industrie), Stanstechniek Gaanderen, Gunnebo, Breman Machinery, Techwise Twente, AT Techniek Opleidingen en LAC de samenwerkingsovereenkomst voor een project in samenwerking met het Fieldlab Smart Welding Factory. In dit integrale samenwerkingsproject gaan deze ondernemingen vanaf oktober 2017 werken aan lasautomatisering, optimalisatie van lasrobotproductie, kennisdeling en slimmer en sneller processen op elkaar aan laten sluiten.

Fieldlab Smart Welding Factory:
Het Fieldlab Smart Welding Factory is twee jaren geleden gestart met elf partners. Het Fieldlab kreeg op 28 september jongstleden van het Ministerie van Economische Zaken de officiële Field Lab Status. De samenwerking in het Fieldlab breidt nu snel uit, en stelt ook deze negen nieuwe partners in staat om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse en regionale economie. De uitbreiding past uitstekend in de filosofie van een Smart Industry Fieldlab, “Het verder ontwikkelen, testen en implementeren van Smart Industry oplossingen in praktijkgerichte omgevingen waarin onderling samenhangende netwerken van bedrijven en kennisinstellingen samenwerken.”

                                               

              

                                       

Smart Welding Factory ontvangt officiële Fieldlabstatus

Bij een drukbezochte bijeenkomst van LAC overhandigde Herm van de Beek van het Ministerie van EZ aan LAC directeur Ard Hofmeijer het bord dat de officiële Field Lab Status van SWF (Smart Welding Factory) . In zijn dankwoord memoreerde Ard het belang van het samen werken naar innovatieve oplossingen voor het automatiseren van lasprocessen met een seriegrootte van één stuk, in één keer goed (First Time Right One Piece Flow) . Door informatie te delen en met een gezamenlijk doel samen te werken kunnen meerdere bedrijven grotere stappen zetten dan dat ze dit alleen zouden doen.

De bijeenkomst werd gehouden in The “Gallery” op de thuisbasis Universiteit Twente. Fried Kaanen beet in de bijeenkomst het spits af door in zijn verhaal te benadrukken dat innovatie alleen zin heeft als het marktrelevantie heeft. Arjan Ester van Aebi Schmidt benadrukte als mede-initiatiefnemer eveneens het belang van het werken in Field lab verband. Gedeputeerde Eddy van Hijum zag in de toekenning van de status een bevestiging van het provinciaal beleid dat door ondersteuning van het BOOST Smart Industry programma de dingen gebeuren die moeten gebeuren, immers de bedrijven zijn zelf aan het innoveren op basis van hun eigen visie. Dat is precies de doelstelling waarom beide provincies Gelderland en Overijssel BOOST ondersteunen.

Voortgang Project Robotlassen 4.0 Hoekman RVS

Revolutie rondom robotlassen

 NIEUWLEUSEN – Eerder dit jaar werd er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het automatiseren van het robotlasproces binnen Hoekman Roestvaststaal. In samenwerking met het LAC is Hoekman Roestvaststaal verbonden aan het Project Smart Welding Factory. Doelstelling van dit project is kostenefficiënt kleine series en enkelstuksproductie met lasrobots mogelijk te maken.

Integratie met 3D-CAD Software

Naast het offline kunnen programmeren van de lasrobot is één van de meest uitdagende doelstellingen binnen het project de integratie met de 3D-CAD Software. De eerste stappen zijn gezet; de eerste software-testomgeving is hiervoor ingericht. Op basis van de 3Dstep-file zal het aantal lassen in het product al kunnen worden geanalyseerd. Vervolgens is de software in staat om een stapsgewijs lasprogramma te generen, waar de robot mee uit de voeten kan. De balk van de robot is gekalibreerd, zodat het nulpunt van het programma ten opzichte van het werkstuk kan worden bepaald.

Krachtenbundeling Smart Welding Factory

Het project Smart Welding Factory is een krachtenbundeling van elf ondernemingen en onderwijsinstellingen, waaronder dus Hoekman Roestvaststaal. Gezamenlijk wordt er een procedure ontwikkeld die het robotlassen van kleine series en enkelstuks efficiënter, goedkoper en beter maakt. Dit gebeurt door tijdrovende stappen in het proces te automatiseren en delen van processen samen te voegen. De kans op afkeur zal worden geminimaliseerd en de doorlooptijd voor het maken van het product kan worden verkort: First Time Right, One Piece Flow.

Onderzoek en ontwikkeling in Fieldlabs

Om het projecten succesvol te kunnen begeleiden is onderzoek en ontwikkeling nodig. Hiervoor worden Fieldlabs ingezet. Dit zijn praktijkomgevingen waarin de bedrijven, kennisinstellingen oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid. Op 28 september ontvangt het project Smart Welding Factory de officiële Fieldlabstatus.

Subsidie OP-Oost 2014-2020

Het Smart Welding Factory Fieldlab heeft subsidie toegekend gekregen vanuit OP-Oost. Dit is een subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in Overijssel en Gelderland. Het valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van OP-Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. Met het project worden de concurrentiekracht en het innovatief vermogen van de regionale maakindustrie versterkt en wordt er een impuls gegeven aan het beleid van de provincies om Oost Nederland op de kaart te zetten als hét centrum in Europa voor onderzoek naar en ontwikkeling van robotlassen. In totaal wordt er ruim € 2 miljoen in het project geïnvesteerd.

Fieldlab Smart Welding Factory krijgt ondersteuning vanuit EFRO

Na al twee succesvolle jaren achter de rug te hebben, waarbij prachtige resultaten zijn behaald, heeft het consortium van het Fieldlab Smart Welding Factory op 29 augustus jl. te horen gekregen dat zij subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangen. Het LAC is initiatiefnemer van dit project. In totaal wordt er ruim € 2 miljoen geïnvesteerd. De EFRO-subsidie wordt ingezet om onderzoek en ontwikkeling te kunnen uitvoeren naar het verder automatiseren van robotlassen.

Het doel van dit project is om door middel van onderzoek en ontwikkeling, kleine series en enkel stuks productie met lasrobots zonder afkeur te realiseren. Hiervoor wordt het Fieldlab ingezet. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

Consortium

Bij het project ‘Smart Welding Factory’ bundelen 11 grote en kleine ondernemingen en onderwijsinstellingen hun krachten. Zij ontwikkelen samen een procedé die het robotlassen van kleine series tot enkel stuks efficiënter, goedkoper en beter maken. Door tijdrovende stappen te automatiseren en delen van processen samen te voegen. Dit verlaagt ook de kans op fouten en verkort de tijd waarin nieuwe producten op de markt kunnen worden gebracht.

Het LAC werkt in het kader van dit EFRO-project samen met de bedrijven: Aebi Schmidt Nederland, Hoekman RVS, Pan-Oston, Stork Thermeq, Contour Covering Technology, Exerion Precision Technology, Wivé Techniek. Bij dit project zijn ook Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL), ROC van Twente/Techwise Twente en AT Techniekopleidingen, aangesloten als kennis- en onderwijsinstellingen.

Opening Fieldlab

Op 28 september aanstaande krijgt Smart Welding Factory de officiële Fieldlabstatus overhandigd. Een erkenning dat er samen met partners wordt gewerkt aan een nieuwe revolutie rond robotlassen. Deze status en de subsidietoekenning gaat uiteraard gevierd worden met alle betrokkenen vanuit ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid die het Fieldlab Smart Welding Factory tot een succes hebben weten te maken.

OP-Oost 2014-2020

OP-Oost een subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van OP-Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten.

Van 1 maart t/m 9 mei 2017 konden ondernemers in de maakindustrie bij het Europese subsidieprogramma OP-Oost projectvoorstellen indienen die inspelen op Smart Industries. Er werden zes voorstellen ingediend waarvan er nu vier van start gaan, waaronder het Fieldlab Smart Welding Factory. Met het project worden de concurrentiekracht en het innovatief vermogen van de regionale maakindustrie versterkt en wordt er een impuls gegeven aan het beleid van de provincies om Oost Nederland op de kaart te zetten als hét centrum in Europa voor onderzoek naar en ontwikkeling van robotlassen.

Voor meer informatie
www.smartweldingfactory.com
Tel 053 4892072

Vanuit het project Smart Welding Factory kijkt het LAC naar de mogelijkheden voor Hoekman RVS om het robotlassen verregaand te automatiseren. Enerzijds betreft het hier een verkenning naar de mogelijkheden van off-line programmering maar nog belangrijker is de vervolgstap hierop; de koppeling met 3D-CAD software.

Belangrijk in de huidige markt is om snel te kunnen schakelen, doorlooptijden moeten daarom zo kort mogelijk zijn. Werkzaamheden die van indirecte aard zijn en tijdrovend zijn, wil je eigenlijk tot een minimum beperken. Helaas moeten er toch nog veel activiteiten worden uitgevoerd voordat een product op de robot gelast kan worden. Dit willen we met deze haalbaarheidsstudie in kaart brengen maar ook aanpakken middels prototype-ontwikkeling. De insteek is om zoveel mogelijk dubbele werkzaamheden te voorkomen, waarbij het uitgangspunt is om vanuit de 3D-CAD omgeving, de robot aan te sturen.

Meer over dit R&D traject kunt u vinden op de website van Hoekman RVS

Ook geïnteresseerd naar de mogelijkheden? info@smartweldingfactory.nl