Selecteer een pagina

Fieldlab Smart Welding Factory breidt uit met negen nieuwe partners

Op maandag 3 oktober tekenden: Nooteboom Trailers, Van Raam, VSMI (Varsseveldse Smart Industrie), Stanstechniek Gaanderen, Gunnebo, Breman Machinery, Techwise Twente, AT Techniek Opleidingen en LAC de samenwerkingsovereenkomst voor een project in samenwerking met het Fieldlab Smart Welding Factory. In dit integrale samenwerkingsproject gaan deze ondernemingen vanaf oktober 2017 werken aan lasautomatisering, optimalisatie van lasrobotproductie, kennisdeling en slimmer en sneller processen op elkaar aan laten sluiten.

Fieldlab Smart Welding Factory:
Het Fieldlab Smart Welding Factory is twee jaren geleden gestart met elf partners. Het Fieldlab kreeg op 28 september jongstleden van het Ministerie van Economische Zaken de officiële Field Lab Status. De samenwerking in het Fieldlab breidt nu snel uit, en stelt ook deze negen nieuwe partners in staat om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse en regionale economie. De uitbreiding past uitstekend in de filosofie van een Smart Industry Fieldlab, “Het verder ontwikkelen, testen en implementeren van Smart Industry oplossingen in praktijkgerichte omgevingen waarin onderling samenhangende netwerken van bedrijven en kennisinstellingen samenwerken.”

                                               

              

                                       

Smart Welding Factory ontvangt officiële Fieldlabstatus

Bij een drukbezochte bijeenkomst van LAC overhandigde Herm van de Beek van het Ministerie van EZ aan LAC directeur Ard Hofmeijer het bord dat de officiële Field Lab Status van SWF (Smart Welding Factory) . In zijn dankwoord memoreerde Ard het belang van het samen werken naar innovatieve oplossingen voor het automatiseren van lasprocessen met een seriegrootte van één stuk, in één keer goed (First Time Right One Piece Flow) . Door informatie te delen en met een gezamenlijk doel samen te werken kunnen meerdere bedrijven grotere stappen zetten dan dat ze dit alleen zouden doen.

De bijeenkomst werd gehouden in The “Gallery” op de thuisbasis Universiteit Twente. Fried Kaanen beet in de bijeenkomst het spits af door in zijn verhaal te benadrukken dat innovatie alleen zin heeft als het marktrelevantie heeft. Arjan Ester van Aebi Schmidt benadrukte als mede-initiatiefnemer eveneens het belang van het werken in Field lab verband. Gedeputeerde Eddy van Hijum zag in de toekenning van de status een bevestiging van het provinciaal beleid dat door ondersteuning van het BOOST Smart Industry programma de dingen gebeuren die moeten gebeuren, immers de bedrijven zijn zelf aan het innoveren op basis van hun eigen visie. Dat is precies de doelstelling waarom beide provincies Gelderland en Overijssel BOOST ondersteunen.

Voortgang Project Robotlassen 4.0 Hoekman RVS

Revolutie rondom robotlassen

 NIEUWLEUSEN – Eerder dit jaar werd er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het automatiseren van het robotlasproces binnen Hoekman Roestvaststaal. In samenwerking met het LAC is Hoekman Roestvaststaal verbonden aan het Project Smart Welding Factory. Doelstelling van dit project is kostenefficiënt kleine series en enkelstuksproductie met lasrobots mogelijk te maken.

Integratie met 3D-CAD Software

Naast het offline kunnen programmeren van de lasrobot is één van de meest uitdagende doelstellingen binnen het project de integratie met de 3D-CAD Software. De eerste stappen zijn gezet; de eerste software-testomgeving is hiervoor ingericht. Op basis van de 3Dstep-file zal het aantal lassen in het product al kunnen worden geanalyseerd. Vervolgens is de software in staat om een stapsgewijs lasprogramma te generen, waar de robot mee uit de voeten kan. De balk van de robot is gekalibreerd, zodat het nulpunt van het programma ten opzichte van het werkstuk kan worden bepaald.

Krachtenbundeling Smart Welding Factory

Het project Smart Welding Factory is een krachtenbundeling van elf ondernemingen en onderwijsinstellingen, waaronder dus Hoekman Roestvaststaal. Gezamenlijk wordt er een procedure ontwikkeld die het robotlassen van kleine series en enkelstuks efficiënter, goedkoper en beter maakt. Dit gebeurt door tijdrovende stappen in het proces te automatiseren en delen van processen samen te voegen. De kans op afkeur zal worden geminimaliseerd en de doorlooptijd voor het maken van het product kan worden verkort: First Time Right, One Piece Flow.

Onderzoek en ontwikkeling in Fieldlabs

Om het projecten succesvol te kunnen begeleiden is onderzoek en ontwikkeling nodig. Hiervoor worden Fieldlabs ingezet. Dit zijn praktijkomgevingen waarin de bedrijven, kennisinstellingen oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid. Op 28 september ontvangt het project Smart Welding Factory de officiële Fieldlabstatus.

Subsidie OP-Oost 2014-2020

Het Smart Welding Factory Fieldlab heeft subsidie toegekend gekregen vanuit OP-Oost. Dit is een subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in Overijssel en Gelderland. Het valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van OP-Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. Met het project worden de concurrentiekracht en het innovatief vermogen van de regionale maakindustrie versterkt en wordt er een impuls gegeven aan het beleid van de provincies om Oost Nederland op de kaart te zetten als hét centrum in Europa voor onderzoek naar en ontwikkeling van robotlassen. In totaal wordt er ruim € 2 miljoen in het project geïnvesteerd.

Fieldlab Smart Welding Factory krijgt ondersteuning vanuit EFRO

Na al twee succesvolle jaren achter de rug te hebben, waarbij prachtige resultaten zijn behaald, heeft het consortium van het Fieldlab Smart Welding Factory op 29 augustus jl. te horen gekregen dat zij subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangen. Het LAC is initiatiefnemer van dit project. In totaal wordt er ruim € 2 miljoen geïnvesteerd. De EFRO-subsidie wordt ingezet om onderzoek en ontwikkeling te kunnen uitvoeren naar het verder automatiseren van robotlassen.

Het doel van dit project is om door middel van onderzoek en ontwikkeling, kleine series en enkel stuks productie met lasrobots zonder afkeur te realiseren. Hiervoor wordt het Fieldlab ingezet. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

Consortium

Bij het project ‘Smart Welding Factory’ bundelen 11 grote en kleine ondernemingen en onderwijsinstellingen hun krachten. Zij ontwikkelen samen een procedé die het robotlassen van kleine series tot enkel stuks efficiënter, goedkoper en beter maken. Door tijdrovende stappen te automatiseren en delen van processen samen te voegen. Dit verlaagt ook de kans op fouten en verkort de tijd waarin nieuwe producten op de markt kunnen worden gebracht.

Het LAC werkt in het kader van dit EFRO-project samen met de bedrijven: Aebi Schmidt Nederland, Hoekman RVS, Pan-Oston, Stork Thermeq, Contour Covering Technology, Exerion Precision Technology, Wivé Techniek. Bij dit project zijn ook Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL), ROC van Twente/Techwise Twente en AT Techniekopleidingen, aangesloten als kennis- en onderwijsinstellingen.

Opening Fieldlab

Op 28 september aanstaande krijgt Smart Welding Factory de officiële Fieldlabstatus overhandigd. Een erkenning dat er samen met partners wordt gewerkt aan een nieuwe revolutie rond robotlassen. Deze status en de subsidietoekenning gaat uiteraard gevierd worden met alle betrokkenen vanuit ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid die het Fieldlab Smart Welding Factory tot een succes hebben weten te maken.

OP-Oost 2014-2020

OP-Oost een subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van OP-Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten.

Van 1 maart t/m 9 mei 2017 konden ondernemers in de maakindustrie bij het Europese subsidieprogramma OP-Oost projectvoorstellen indienen die inspelen op Smart Industries. Er werden zes voorstellen ingediend waarvan er nu vier van start gaan, waaronder het Fieldlab Smart Welding Factory. Met het project worden de concurrentiekracht en het innovatief vermogen van de regionale maakindustrie versterkt en wordt er een impuls gegeven aan het beleid van de provincies om Oost Nederland op de kaart te zetten als hét centrum in Europa voor onderzoek naar en ontwikkeling van robotlassen.

Voor meer informatie
www.smartweldingfactory.com
Tel 053 4892072

Vanuit het project Smart Welding Factory kijkt het LAC naar de mogelijkheden voor Hoekman RVS om het robotlassen verregaand te automatiseren. Enerzijds betreft het hier een verkenning naar de mogelijkheden van off-line programmering maar nog belangrijker is de vervolgstap hierop; de koppeling met 3D-CAD software.

Belangrijk in de huidige markt is om snel te kunnen schakelen, doorlooptijden moeten daarom zo kort mogelijk zijn. Werkzaamheden die van indirecte aard zijn en tijdrovend zijn, wil je eigenlijk tot een minimum beperken. Helaas moeten er toch nog veel activiteiten worden uitgevoerd voordat een product op de robot gelast kan worden. Dit willen we met deze haalbaarheidsstudie in kaart brengen maar ook aanpakken middels prototype-ontwikkeling. De insteek is om zoveel mogelijk dubbele werkzaamheden te voorkomen, waarbij het uitgangspunt is om vanuit de 3D-CAD omgeving, de robot aan te sturen.

Meer over dit R&D traject kunt u vinden op de website van Hoekman RVS

Ook geïnteresseerd naar de mogelijkheden? info@smartweldingfactory.nl

Seminar “de kracht van Robotica” bezoekt Smart Welding Factory op 15 juni 2016

lasrobotOp 15 juni vindt het seminar “de kracht van Robotica” plaats op de Universiteit Twente. Dit seminar wordt georganiseerd door de Universiteit Twente samen met Engie en Stäubli, tijdens dit seminar zal er ook een bezoek gebracht worden aan het Fieldlab Smart Welding Factory.

Deze interactieve dag vol industriële robots staat in het teken van het delen van kennis, het (durven) stellen van vragen die leiden tot nieuwe inzichten, een beeld te krijgen van de laatste technologieën en het vinden van nieuwe connecties. We luisteren naar een aantal interactieve presentaties, volgen een rondleiding langs de verschillende robotica-laboratoria en gaan de discussie aan met collega’s en experts. De dag wordt afgesloten met een inspirerende netwerkborrel. Voor meer informatie klikt u op de volgende link: Seminar “de kracht van Robotica”

 

LAC verbindt diverse merken lasrobots bij Schuitemaker Machines BV.

Smart Industry; als we het industrie beleid voor aankomende jaren mogen geloven functioneert de industrie over een paar jaar op een hoog automatiseringsniveau. ‘The Internet of Things’ en ‘Smart Connected Systems’ pretenderen het productieproces van begin tot eind te kunnen overzien en aansturen. Visie te over, maar nog geen oplossing voor de technische vraag: Hoe gaan lasrobots van verschillende leveranciers samenwerken?

In samenwerking met het LAC en verschillende robotleveranciers geeft Schuitemaker Machines BV voor eens en voor altijd antwoord op die vraag.

Schuitemaker Machines BV, gevestigd in Rijssen (Overijssel), is een producent van landbouw- en wintermachines. Al geruime tijd beschikt Schuitemaker over drie lasrobotsystemen, van o.a. Cloos en van Valk Panasonic. Onlangs is er geïnvesteerd in een vierde nieuwe lasrobotinstallatie van Yaskawa Motoman. Vanuit een conventionele beschouwing lijkt dit geen verstandige keuze. Immers, met drie merken robotsystemen zit je vast aan drie verschillende programmeertalen en software pakketten. Schuitemaker heeft zich niet bij die beperking neergelegd en is verder gaan zoeken dan haar neus lang is.

schuitemaker cloos Schuitemaker cel

Het antwoord vond Schuitemaker bij het LAC.

Het LAC, een stichting verbonden aan de Universiteit Twente en samenwerkend met het NIL, ondersteunt de metaalindustrie op het gebied van las automatiseringsoplossingen. Door haar onafhankelijkheid als stichting is het LAC in staat om buiten de commerciële kaders te kunnen werken. Dit blijkt, doordat in een samenwerking tussen LAC, de robotleveranciers en Schuitemaker een succesvolle ´Smart´ oplossing is gerealiseerd.

Schuitemaker vond haar sleutel tot succes in robot merkonafhankelijke off-line programmeersoftware. In basis is deze oplossing eenvoudig. In een digitale omgeving worden de lasrobots geprogrammeerd terwijl in de fysieke wereld diezelfde robots nog producten aan het lassen zijn. Doordat deze off-line software elke robot van elke leverancier kan programmeren, is Schuitemaker met dit pakket in één keer klaar. Het resultaat is een maximale inschakelduur van de robots en minimale doorlooptijden. Dit zet de deur open voor de productie van kleinere series tot enkel stuks en een hogere automatiseringsgraad.

Het implementeren van innoverende oplossingen is altijd een uitdagend en complex proces. Zodoende hebben Schuitemaker en het LAC gekozen voor een nauwe samenwerking die voor beide partijen waardevol is. Waar Schuitemaker praktische innovatie heeft geboekt, is er voor het LAC inhoudelijke winst behaald. Doordat Schuitemaker zich als innovatieve voorloper in de industrie heeft opgesteld is het LAC in staat geweest om de techniek te valideren. Zodoende kunnen dezelfde oplossingen ook aan andere bedrijven worden aangeboden.

Het LAC heeft zorg gedragen voor een evenwichtige integratie van de software in het bedrijf en heeft de eerste programmeurs opgeleid. Voor de opleiding van een tweede poule cursisten is gekozen voor een wederzijds waardevolle samenwerking: zij zullen als proefpersonen worden opgeleid met behulp van de nieuwe blended learning module: (merkonafhankelijke) off-line robotprogrammering.

Voor meer informatie:
www.sr-schuitemaker.nl 

 


 

Smart Welding Factory zet in op slimme lasautomatisering

In omgevingen waar lasrobots werken, is efficiency aan de orde van de dag. Maar met alleen een lasrobot
zijn bedrijven er niet. Hoe zorg je ervoor dat de lasrobot ook kleine series kan produceren, waarbij de
laskosten gedrukt kunnen worden en de productiviteit verhoogd? De Smart Welding Factory stimuleert,
ontwikkelt en implementeert slimme automatiseringsoplossingen voor lasprocessen.

 

Capture

Productiviteit is een van de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven die lasproducten ontwikkelen in het streven naar een internationale en nationale betere concurrentiepositie. Vanuit de vraag van bedrijven naar een optimalisatie van de productie is het initiatief Smart Welding Factory (SWF) ontstaan, dat oplossingen ontwikkelt en implementeert om kleine series met een grote variatie efficiënt en rendabel te lassen. Het initiatief is een samenwerking van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL), het LAC, de Universiteit Twente (UT) en de bedrijven Aebi Schmidt in Holten (producent van strooi- en veegmachines) en GEMS in Vorden (producent van opslagtanks en apparaten). In het lasproces zijn volgens Jeroen Wevers, projectleider bij het LAC en de SWF, nog flinke stappen te maken. ‘Er is een trend naar steeds kortere doorlooptijden en levenscycli en een toename aan productvarianten en kleine aantallen.

Bedrijven moeten willen innoveren om hun concurrentiepositie in de lastechniek te houden of ze moeten investeren in mensen. Maar er komen ook steeds minder lassers beschikbaar. Automatiseren is dan een must. Hoewel lasprocessen steeds meer geautomatiseerd worden en innovatieve varianten als robotlassen zijn toegevoegd aan de klassieke lasprocessen, is er nog een weg te gaan als je kijkt naar het drukken van laskosten en het verhogen van de productiviteit. Tegenwoordig bevat robotlassen nog veel handmatig werk omdat elke nieuwe handeling geprogrammeerd moet worden op de robot. Daarom wordt de robot vaak alleen nog gebruikt voor grotere series en staat deze geruime tijd stil. Daar brengen we bij de SWF verandering in.’

Capture2

De kracht van de SWF is volgens Ard Hofmeijer, innovatiemanager bij het NIL en bedrijfsleider bij het LAC, het centraal stellen van de vraag van de klant. ‘Als stichting vertegenwoordigen we geen enkel merk robot en werken we met merk- en procesonafhankelijke hard- en software. We voorkomen hiermee dat leveranciers een te grote stempel drukken op het project en kunnen ons helemaal richten op het specifieke klantproces. De SWF is ook ontstaan doordat GEMS en Aebi Schmidt bij ons de vraag neerlegden waarna we op zoek zijn gegaan naar een oplossing. Met ondersteuning van de provincies Gelderland en Overijssel konden we aan de slag.’ GEMS en Aebi Schmidt doen allebei aan MIG/MAG lassen en werken met robots. In samenwerking met de SWF zoekt het LAC naar onafhankelijke oplossingen zonder programmeertijd voor meer flexibiliteit en productiesnelheid van de robots. ‘De resultaten van het nationale en internationale onderzoek hebben we besproken met de bedrijven’, vervolgt Hofmeijer. ‘Zij hebben de instelling dat je geen concurrent bent van elkaar maar dat kennis delen leidt tot innovatie wat de economie een enorme stimulans geeft. Wil je je productie in Nederland blijven uitvoeren dan moet je slim zijn. Het innovatieproces gaat snel en gedeelde smart is halve smart. Daarom zijn inmiddels 10 tot 12 bedrijven aangesloten die willen optrekken om kennis te delen. We ontwikkelen bouwstenen die onafhankelijk van elkaar ingezet kunnen worden om slimmer te lassen. Daarbij pakken we elk puzzelstukje uit het proces aan. We bouwen geen slimme lasfabriek. Elk bedrijf ontwikkelt zijn eigen puzzelstukje aangezien elk proces en elke vraag anders is. Onze stip op de horizon is ‘First Time Right, One Piece Flow.’

Om die stip op de horizon te bereiken, wordt in drie fieldlabs uitontwikkeld, getest en geïmplementeerd: bij Gems, Aebi Schmidt en bij het LAC in Enschede. In de praktijkomgevingen bij de bedrijven wordt gebruikgemaakt van de robots waarmee zij werken. In de proefproductie gaat het om verschillende automatiseringstappen. Eén hiervan is het automatisch aansturen van een robot aan de hand van een 3D-CAD model. ‘Het offline programmeren van robots zie je wel vaker, maar niet de software voor het automatisch programmeren vanuit een CAD model’, vertelt Wevers. ‘Inmiddels zijn er al concrete resultaten en zijn we in een afrondende fase van implementatie bij één van de deelnemende bedrijven. Ook ervaren we dat meerdere fabrikanten van lasrobots nu met ons willen samenwerken.’ Een andere ontwikkeling om efficiënter te werken, is het automatiseren van de kwaliteitscontrole. Er moet volgens lasprocedures (WPS) worden gelast en lasparameters moeten worden gelogd om producten te certificeren. Wevers: ‘We ontwikkelen een intelligente lasautomatisering. Door een koppeling te maken van het 3D-CAD model en het automatisch genereren van lasparameters met een digitale WPS-database beperken we overheadkosten.’

De interesse in de SWF is groot. In mei van dit jaar is een aftrapbijeenkomst gehouden voor ondernemers in Gelderland en Overijssel. Daar gaf driekwart van de aanwezigen aan mee te willen doen of mee te willen kijken. Het project is opnieuw gepresenteerd op 15 juni tijdens de Jaarconferentie Nationaal Techniekpact 2020 en is inmiddels aangesloten bij het Fieldlab Flexible Manufacturing dat onderdeel is van het Smart Industry programma. Hofmeijer: ‘We versterken de contacten en delen onze kennis door activiteiten te organiseren en lezingen te houden. Het aantal aangesloten bedrijven is voldoende om mee aan de slag te gaan. Door de groep niet te groot te maken, versnellen we het proces. Hoewel ons netwerk in het oosten van het land ligt en het project ondersteund wordt door de provincies Gelderland en Overijssel, beperken de lasgerichte bedrijven zich niet tot Oost-Nederland. Innovatie en samenwerking zijn natuurlijk niet gebonden aan regionale grenzen. Hiermee geven we een voorbeeld af voor andere regio’s.’

Om de kansen van Smart Industry te benutten, is het nodig om kennis en vaardigheden te versterken, ook met onderwijsinstellingen. Het beroep van lasser verandert en vooral digitale vaardigheden zijn cruciaal in de toekomst. Daarom zet het LAC ook in op het versterken van verbindingen met onderzoek en onderwijs. ‘We zijn gevestigd binnen de vakgroep werktuigbouwkundige automatisering van de UT in de UT en betrekken de opleidingen bij de fieldlabs’, licht Wevers toe. ‘Naast een toekomstig tekort aan lassers zien we nu al een tekort aan 60 goedopgeleide lasrobotprogrammeurs in Oost-Nederland. Daarnaast veranderen de opleidingscriteria en is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor het programmeren van robots. In de toekomst is steeds meer vraag naar een combinatie van uitvoerende, creatieve en analytische mensen. Het is een uitdaging om de lassers hoger op te leiden tot productontwerp en hbo’ers terug te laten keren naar de basis waardoor zij naast softwareontwikkeling ook kennis opdoen van het lasproces. De ontwikkelingen gaan immers zo razendsnel, we moeten elkaar dus opzoeken, kennis delen en tot nieuwe verdienmodellen en opleidingen komen.’

Capture3

 

 


 

De slimme lasfabriek is een puzzel

Het gehele proces van CAD model tot eindproduct zo slim, snel en flexibel mogelijk inrichten. Dat is de doelstelling van het project Smart Welding Factory, ofwel de slimme doordachte lasfabriek. De belangstelling van MKB-bedrijven om hieraan deel te nemen lijkt groot. De aftrapbijeenkomst eind mei voor ondernemers in Gelderland en Overijssel bij Aebi Schmidt in Holten trok maar liefst 60 deelnemers. Driekwart van hen gaf aan mee te willen doen dan wel mee te willen kijken. Het project is opnieuw gepresenteerd op 15 juni tijdens de Jaarconferentie Nationaal Techniekpact 2020, waarmee het ook landelijk is uitgerold.

Ard Hofmeijer, innovatiemanager bij het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL), is verheugd over de vele positieve reacties. “Maar de ondernemers die onze eerste bijeenkomst bezochten zijn ook blij dat er eindelijk weer eens een gericht initiatief voor de lastechnologie is. Dat is er lange tijd niet geweest.”
Smart Welding Factory (SWF) is een initiatief van NIL, LAC en de bedrijven Gems in Vorden, producent van tanks en apparaten, en Aebi Schmidt in Holten, producent van strooi- en veegmachines. Zij willen een lasfabriek realiseren, die de flexibiliteit van een handlasser, de productiesnelheid van robotica en het gemak van een druk op de knop met elkaar combineert. In zo’n lasfabriek kunnen kleine series met een grote variatie efficiënt en rendabel worden gelast; daar gaat het om.
De initiatiefnemers willen hun doel bereiken door de krachten van vele bedrijven te bundelen. Dat gaat veel sneller en kost veel minder dan wanneer iedereen voor zichzelf aan de slag gaat. Uiteindelijk zullen alle deelnemers van de resultaten profiteren.

Programmeren kost veel tijd
De casus die technisch directeur Fred Harbers van Aebi Schmidt tijdens de aftrapbijeenkomst schetste, is illustratief voor de problematiek waar veel lassende MKB-bedrijven tegen aan lopen. Aebi Schmidt beschikt sinds 2013 over twee lasrobotinstallaties. Het probleem is niet de robot, die doet het wel als je hem goed aanstuurt. Het probleem is wel dat het opzetten van een programma veel tijd kost. Ondanks de software is het nog veel manueel (weliswaar offline) elk lasje leggen. Bij grote series kan dat wel, maar bij kleine series niet. “De verleiding om toch maar te gaan handlassen is dan groot”, aldus Harbers. “Maar dat wil je niet, want je wilt je productiekosten juist terugbrengen. Bovendien zullen er in de toekomst steeds minder lassers zijn. We moeten gewoon automatiseren.”
Aebi Schmidt probeert de programmeertijd te bekorten door een bibliotheek op te bouwen met een groot aantal configuraties die het bedrijf al heeft gemaakt. “We zeggen tegen onze ontwikkelafdeling: gebruik deze zo veel mogelijk. Door deze herhalende configuraties hebben we bij veel producten geen productspecifieke lasprogramma’s meer. Het is het begin van een oplossing; niet ideaal, maar het is een oplossing.”
Harbers’ ideaalbeeld is dat datgene wat de constructeur bedenkt (het CAD model) in een black box kan worden geduwd, waarna de robot onmiddellijk begint een foutloos product te lassen. “De programmeertijd moet korter worden. Gebeurt dat niet dan wordt het geautomatiseerd lassen van kleine series moeilijk. Daarom willen wij daarmee aan de slag.”

Drie fieldlabs
Dat gaat gebeuren in de SWF. Deze richt zich op het implementeren, delen en doorontwikkelen van kennis aangaande slimme las-automatiseringsoplossingen. “Heel toepassingsgericht”, zegt Ard Hofmeijer: “We werken aan technologieën die binnen afzienbare tijd op de werkvloer kunnen worden toegepast.”
De SWF start met drie fieldlabs: bij Gems, bij Aebi Schmidt en bij het LAC in Enschede. Gems en Aebi Schmidt doen allebei aan MG/MAG lassen met systemen van Valk Welding met Panasonic robots. Zij zullen zich vooral daar op richten. Het LAC gaat procesonafhankelijk te werk; met MIG, MAG, maar bijvoorbeeld ook met laserlassen. Ook gaat het LAC ‘robotprogrammeersoftware-onafhankelijk’ ontwikkelen.

Meekijken
Andere bedrijven kunnen hierbij aanhaken. Ze hebben de keuze mee te kijken of mee te doen. Meekijken betekent dat de fieldlabs kennis met hen gaan delen. Dat kan op verschillende manieren. Men kan meekijken in het productieproces in de fieldlabs of binnen deze faciliteiten een proefproductie opzetten om concreet te ervaren wat de mogelijkheden in het eigen bedrijf zijn. Ook kan een fieldlab zorgen voor ondersteuning bij offline robotprogrammeren met behulp van verschillende softwarepakketen en bij het bereiken van processtabiliteit met het oog op automatisering. In de toekomst zal ook worden aangeboden ondersteuning bij automatisch offline robot programmeren, integratie van een WPS database, het realtime monitoren en/of geautomatiseerd bijsturen van het lasproces en geautomatiseerd dataloggen ten behoeve van certificering (bijvoorbeeld EN1090). Hofmeijer: “We willen bij SWF ook laaghangend fruit plukken. Er is tegenwoordig technisch veel meer mogelijk dan dat er op de werkvloer wordt uitgevoerd. Door bijvoorbeeld het integreren van een lasnaadvolgsysteem of een lasersensor kan al snel progressie worden geboekt. Dat willen we zeker stimuleren.”

Meedoen
Bedrijven kunnen ook actief meedoen en partner worden van SWF. Ze treden dan toe tot een innoverende club bedrijven en ontwikkelen zelf een puzzelstukje van de lasfabriek van morgen. Deze kennis wordt dan gedeeld met de andere projectpartners, die in ruil daarvoor ook hun puzzelstukjes delen. Daarbij blijft iedereen eigenaar van de door hem zelf ontwikkelde kennis.
In de Ronde Tafel gesprekken tijdens de startbijeenkomst bij Aebi Schmidt bleek dat er meer dan voldoende interessante puzzelstukjes zijn, die opgelost moeten worden om de puzzel van de slimme lasfabriek te leggen. Elk bedrijf dat geautomatiseerd kleine series last heeft wel een prangend probleem. Bijvoorbeeld het tijdrovende wisselen van de mallen, het gebrek aan flexibiliteit om een robot voor verschillende taken in te kunnen richten, de tolerantieverschillen van basismaterialen, maatafwijkingen of het herontwerpen van producten. “Uitgangspunt is dat iedere deelnemer aan de slag gaat met iets dat voor hem zelf waardevol is”, aldus Hofmeijer. “Het is ook mogelijk in samenwerking met ons tot een plan komen. Misschien is het waardevol om een methode te ontwikkelen waardoor lasmallen en/of hechtlassen overbodig worden gemaakt. Een ander idee is om een systeem te ontwikkelen dat automatisch een CAD-model genereert aan de hand van ingegeven variabelen.”
Wie mee doet, wordt geacht een intern budget van 20.000 tot 40.000 euro in 2 jaar tijd voor ontwikkelingskosten vrij te maken. Om aan te sluiten bij de samenwerking dient men een plan in te dienen dat beschrijft wat men gaat ontwikkelen en welke toegevoegde waarde dat heeft. Op basis van onder andere dit plan word de toetreding van nieuwe partners geaccepteerd.

Fabrikanten triggeren
De SWF-partners hopen dat de samenwerking van meerdere bedrijven fabrikanten van lasrobots en software ook zal aansporen tot het ontwikkelen van oplossingen, die MKB bedrijven met kleine series verder helpen. Hofmeijer: “Wij hebben voor Gems en Aebi Schmidt over de hele wereld gezocht naar mogelijkheden om hun productie te versnellen. We hebben echt gekeken hoe goed de bestaande programmeersoftware is en daarbij vastgesteld dat het offline programmeren redelijk goed werkt. Maar software voor het automatisch programmeren vanuit een CAD model is er nog niet. Daar zijn wel verschillende leveranciers mee bezig en we verwachten dat er binnen 1 à 2 jaar wel iets op de markt komt.”
Er worden bewust geen robot- en softwareleveranciers bij de SWF betrokken. Hofmeijer: “We willen de keus echt aan de gebruikers geven en voorkomen dat leveranciers een te groot stempel drukken op het project. Wel willen we hen triggeren om hier op in te spelen.”

Aebi-Schmidt_0569kopie

 


 

‘Slimme lasfabriek’ zoekt deelnemers

Enkelstuks- en kleine serieproductie economisch haalbaar maken op basis van robotlassen. Dat is de doelstelling van Smart Welding Factory. Op 28 mei trapt dit samenwerkingsproject af  met een bijeenkomst waar ‘de slimme lasfabriek’ wordt gepresenteerd aan bedrijfsleiders en hoger management van lassende bedrijven in Gelderland en Overijssel. Deze bijeenkomst geldt als voorzet voor de officiële opening.

Binnen Smart Welding Factory  werken nu vier partijen samen: Aebi Schmidt (producent van strooi- en veegmachines), Gems (containerbouw, tank- en apparatenbouw en waste technology), het Laser Applicatie Centrum (LAC) en het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). Zij nodigen andere bedrijven uit om mee te doen en grijpen de bijeenkomst aan om belangstellenden te informeren over de mogelijkheden die Smart Welding Factory biedt, zowel op technisch als economisch gebied. De bijeenkomst vindt plaats bij Aebi Schmidt in Holten (aanvang 14.00 uur). Deelname is kosteloos, maar er is wel een limiet aan het aantal deelnemers. Aanmelden kan via www.smartweldingfactory.nl.

Binnen Smart Welding Factory gaat het erom te komen tot flexibele intelligente lasrobotautomatisering. Het bedrijfsleven vraagt daar om vanwege de toenemende trend naar kleinere series, om snel in te kunnen spelen op de vraag en verandering van de markt.
Ondanks het gebruik van lasrobots in het productieproces, worden er nog veel zaken met de hand gedaan. Simpelweg omdat enerzijds de kennis niet aanwezig is maar anderzijds zijn de middelen om dit te doen ook niet allemaal verkrijgbaar. Een klassiek robotlasproces ziet er als volgt uit: robotprogrammering via teachbox, lasparameters instellen, proefproductie door middel van trial and error, optimalisatieslag en uiteindelijk het product lassen.

Waar in de verspaning en de plaatbewerking al vergevorderde stappen zijn gezet tot volledige automatisering, moet dit bij het lasproces nog starten. De doelstelling binnen Smart Welding Factory is om in het 3D-CAD model automatisch lasbanen te genereren.

Hierbij wordt tevens een koppeling met een digitale WPS database gerealiseerd zodat de las voldoet aan de wettelijke kaders. Ook wordt de kwaliteit van de las realtime gemonitord en worden de data gelogd in een database. Daarmee zou het traject er als volgt uitzien: 3D-CAD model; automatisch offline programmeren; automatische generatie lasparameters; integratie met WPS database; realtime datalogging; First Time Right, One Piece Flow.

Bedrijven kunnen meedoen aan Smart Welding Factory en profiteren dan van de ontwikkelde kennis. De projectpartners, die zich verzekerd weten van de steun van de provincies Gelderland en Overijssel, Universiteit Twente, Oost NV en Koninklijke Metaalunie, zoeken met name partners die of al robotlassen of dat willen gaan doen. “Ook moeten het MKB’ers zijn en ze moeten over eigen engineering beschikken. Want er zit veel kwaliteitsborging in, dan moet het ontwerp gewoon goed zijn”, aldus Ard Hofmeijer, operationeel manager van het LAC.

smart