Algemene voorwaarden gebruik logo “Smart Welding Factory”

Stichting LAC te Enschede is de eigenaar van de naam: Smart Welding Factory, het volgende logo en daarvan afgeleide afbeeldingen.

SWF logo nieuw klein

(samengevat hierna: het ‘Logo’):

Gebruik van het Logo is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van stichting LAC en onder de voorwaarden zoals hieronder beschreven. Uw kunt een verzoek tot gebruik van het logo aanvragen per mail of per post (zie voor de contact gegevens www.lac.nl).

Toestemming voor gebruik van het Logo geldt in principe voor de periode van één jaar.

Categorieën logogebruik
De volgende categorieën van gebruik van het Logo komen in aanmerking voor toestemming van LAC:

 • Gebruik van het Logo door de SWF Living Labs van het Smart Welding Factory programma.
 • Gebruik van het Logo door samenwerkende partners binnen het Smart Welding Factory project.
 • Gebruik van het Logo voor producten, diensten, lesstof of software waarvan de inhoud is getoetst en goedbevonden door de het Fieldlab Smart Welding Factory.

Gebruik van het Logo is gebonden aan de volgende voorwaarden:

 • Het Logo mag uitsluitend worden gebruikt in relatie tot de activiteiten van het Field-, of Livinglab ´Smart Welding Factory´
 • Smart Welding Factory partners en Smart Welding Factory Livinglabs wordt aanbevolen het Logo te gebruiken op hun documentatie, briefpapier, brochures, websites enz.;
 • Het Logo mag niet worden gebruikt voor elk ander doeleinde zonder toestemming vooraf van de programma manager Smart Welding Factory
 • De toestemming voor het gebruik van het Logo geldt zolang er sprake is van een samenwerking tussen het Fieldlab Smart Welding Factory en de samenwerkende partner(s) ten aanzien van het gebied, product of uitgave waarop het logogebruik ziet. Na beëindiging van deze samenwerking dient het gebruik van het Logo direct te worden gestaakt;
 • De toestemming voor gebruik van het Logo wordt ingetrokken als het Logo wordt gebruikt in combinatie met teksten die inhoudelijk niet juist zijn
 • De toestemming voor gebruik van het Logo wordt ingetrokken als het gebruik strijdig is met de doelstellingen en het imago van het Fieldlab Smart Welding Factory
 • Toestemming voor gebruik van het Logo voorziet alleen op de uitgave, het product of de uiting waarvoor de toestemming is aangevraagd en verleend. Voor iedere wijziging daarvan moet opnieuw toestemming worden gevraagd.
 • Bij aanvraag van toestemming zal de aanvraag voorzien te zijn van een duidelijk voorbeeld van de uitgave, het product of de uiting, inclusief de gewenste locatie van het Logo en de tekst die gebruikt zal worden. Het voorbeeld dient duidelijk leesbaar en in kleur te worden aangeleverd.
 • Het gebruik van het Logo zal uitsluitend worden toegestaan als de doelstelling en werkwijze van de aanvragende organisatie in lijn is/niet conflicteert met de doelstellingen van het Smart Welding Factory programma.
 • Het gebruik van het Logo wordt uitsluitend toegestaan onder de conditie dat er meteen een link met de website van de Smart Welding Factory mogelijk is: www.smartweldingfactory.com of ingeval van print-uitgaven de Smart Welding Factory website wordt vermeld.
 • De rechten op het Logo zijn voorbehouden aan de stichting LAC. Inschrijfnummer bij het Benelux – Bureau voor de intellectuele eigendom: 0985393

Met het downloaden deze zip van gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.