Het skillsprogramma van Fieldlab Smart Welding Factory

‘Laat datgene wat de bedrijven nodig hebben leidend zijn’

Hoe kom je als Fieldlab tot een succesvol skillsprogramma? De komende maanden maken we een rondgang langs koplopers. In deel 2 van deze serie gaan we in gesprek met Jeroen Wevers, projectleider bij het Fieldlab Smart Welding Factory in Enschede, over de totstandkoming van hun lesprogramma opleiding (las)robotprogrammeur, een opleiding waar inmiddels zes onderwijslocaties in Nederland gebruik van maken.

1. Wat is in één zin het doel van Fieldlab Smart Welding Factory?

‘Bedrijven helpen met kennis en kunde op het gebied van robotlassen, daarnaast doen we research en development op dit gebied.’

2. Waarom is dat zo belangrijk?

‘Bij de implementatie van lasrobots zit het probleem vaak niet in de hardware, maar vooral in het ontbreken van kennis en kunde van het goed implementeren van het geautomatiseerd lasproces in het bedrijf .’

3. Hoe is het Fieldlab ontstaan?

‘Lasrobots zouden toch efficiënter ingezet moeten kunnen worden, vroegen we ons vijf jaar geleden hardop tijdens een goed glas af. We deden een haalbaarheidsstudie en toen we die evalueerden ontstond eigenlijk het idee voor het oprichten van een Fieldlab robotlassen. Na onze eerste sessie maakten we een plan, waarmee we een subsidie bij de provincie aanvroegen. En zo konden we eind 2014 starten met het eerste project, met als doelstelling om meerdere bedrijven te betrekken bij het nieuwe Fieldlab. Een fase waarin we al bezig waren met het ontwikkelen van lesstof. In 2015 waren we al gegroeid naar een samenwerkingsverband met 11 partners, en niet veel later kwamen er vragen van buiten de provincies en van ‘niet aangesloten’ bedrijven. Hierop is een tweede kring bedrijven gevormd.’

4. Welke voorwaarden stellen jullie aan partners?

‘Een organisatie moet rijp zijn om te participeren in een Fieldlab. Van belang is dat automatisering op de strategische agenda staat. Wij stellen dan ook als voorwaarde dat partners een visie en een daaraan gekoppeld projectplan inclusief budget hebben. Hieruit blijkt heel goed in hoeverre een aspirant partner daadwerkelijk wil investeren in automatiseren of robotiseren.’

5. Wat is er uniek aan jullie skillsprogramma?

‘We hebben het lesprogramma opleiding (las)robotprogrammeur (keuzedeel in mbo-niveau 4) ontwikkeld, en dat is breder dan alleen programmeren. De opleiding gaat echt in op alle aspecten bij het inzetten van lasrobots, zowel bedrijfseconomisch als lastechnisch. De doelgroep wordt dus niet alleen gevormd door operators, maar juist ook door de constructeurs en engineers. Zij hebben de kennis nodig om een goed productieproces te ontwerpen. Het door ons ontwikkelde programma ondersteunt het bedrijf in de daadwerkelijke integratie van lasrobots in productieautomatisering.’

6. Wat heeft jullie geholpen met het ontwikkelen van het lesmateriaal?

‘Onze ontwikkeling kwam in een stroomversnelling door een opleidingspilot met de bedrijfsvakscholen Anton Tijdink, Smeot, het ROC van Twente, het NIL, LAC en Stork. Bij deze ontwikkeling hebben we veel gehad aan de bestaande guidelines voor geautomatiseerd lassen van de European Welding Foundation en het International Institute of Welding. Dit hielp ons enorm bij het opstellen van de verschillende lessen, waarmee we een integraal programma ontwikkelden dat zowel ingaat op technische aspecten als op de bedrijfseconomische aspecten van ‘Smart Welding’.

Tijdens het schrijven van het lesmateriaal toetsten we steeds bij de partners of de inhoud wel correspondeert met hun visie. Ook stemden we het lesmateriaal continu af met onderwijskundigen en Anton Tijdink, Smeot, het ROC van Twente.

Het uiteindelijke proces van deze pilot nam twee jaar in beslag en heeft geleid tot een breed gedragen lesprogramma. Eigenlijk is het programma nooit klaar, het is een ‘on-going’-proces om de inhoud actueel te houden. Het belangrijkste is dat er een breed gedragen programma is ontstaan.’

7. Waar liep je onder andere tegenaan en hoe heb je dit kunnen oplossen?

‘De wens van de bedrijven ging uit naar een internationaal erkend diploma. Gelukkig konden wij gebruik maken van de eerdergenoemde guideline. Maar tegelijk schrijft deze guideline minimaal drie robot-talen voor: onbetaalbaar voor regulier onderwijs. Daarnaast wil het bedrijfsleven een opleiding die aansluit bij haar wereld. Gelukkig hebben we hier oplossingen voor kunnen vinden. Inmiddels kunnen we op een merkonafhankelijke manier omgaan met alle merken robots en zitten er al vier verschillende talen verwerkt in de opleiding. Het belangrijkste van de merkonafhankelijkheid is dat het niet uitmaakt welke robot de opleidingsinstelling heeft staan. Zo’n 80% van de in Nederland gebruikte programmeertalen zijn nu in ons programma afgedekt.’

8. Hoe verspreiden jullie het lesprogramma?

‘Nadat we het lesprogramma hebben ontwikkeld, zijn we door meerdere mbo’s benaderd die interesse hadden in ons pakket. Enerzijds omdat we merk-onafhankelijk kunnen werken. Maar ook door de breedte van de opleiding, die ingaat op het productieproces en die goed aansluit op de behoefte van bedrijven in alle regio’s. Inmiddels werken zes verschillende locaties met ons programma en zit er een zevende locatie aan te komen. Bij deze onderwijslocaties (skillslabs) ondersteunen we zowel de docenten als de school in de samenwerking met hun regionale bedrijvenkringen met regio-specifieke bewerkingen. We maken hierbij gebruik van een online leeromgeving waarin we snel kunnen schakelen met updates.

9. Hoe is de toetsing georganiseerd?

‘De uiteindelijke toetsing wordt uitgevoerd door het NIL, zij geven het diploma uit. De kandidaten maken een examenwerkstuk, waar gedurende de lessen aan gewerkt wordt. Dit stuk wordt door het NIL onder andere beoordeeld op het praktische werkstuk en op de opbouw van de geprogrammeerde software.’

10. Heb je nog tips voor Fieldlabs die nog moeten starten met skillsprogramma’s?

‘Laat datgene wat de (regionale) bedrijven nodig hebben leidend zijn! Voorkom dat het een Poolse Landdag wordt, door het te betrekken op je eigen regio en het praktisch te houden. Betrek pragmatische mensen in een kernteam en houdt later aansluitende partijen nog even op afstand. Ontwikkel eerst een goed basismodel, voordat je aan opschalen gaat denken. Een tweede tip is om een onderwijsinstelling mee te nemen en zo een kloof tussen de wereld van de Fieldlabs en bedrijven te voorkomen. Bedrijven kunnen vaak sneller dan onderwijs, en als Fieldlabs kunnen we onderwijs goed helpen om de aansluiting met bedrijven te vinden.’

Samenwerking 6e Skillslab Smart Welding Factory

Het Fieldlab Smart Welding Factory start vandaag haar 6e regionale skillslab in aanwezigheid van Peter Besseling voorzitter Stichting Vakopleiding Metaal, Rard Metz (oud voorzitter en bestuurslid LAC, initiatiefnemer van Fieldlab Smart Welding Factory en Jeroen Wevers (projectleider Fieldlab Smart Welding Factory) Uit de lessons learned van het fieldlab is een lesprogramma ontwikkeld waarmee we kennis uit willen rollen naar de regionale onderwijsinstellingen. Op 30 april 2018 is het eerste skillslab tot lasrobotprogrammeur tot stand gekomen in Twente waarmee lasrobots van alle merken kunnen worden geprogrammeerd. https://www.smartweldingfactory.com/eerste-smart-industry-skillslabs-van-nederland-zijn-gestart/

Inmiddels wordt het concept uitgerold over heel Nederland met een nieuw skillslab in West Brabant. Voor een landelijke dekking zijn er naar verwachting ongeveer vijftien skillslabs nodig. Het 6e skillslab is tot stand gekomen in samenwerking met het lokale bedrijfsleven, BOZ-group uit Bergen op Zoom, FME en Koninklijke Metaalunie en Rewin.

Doel van de skillslabs is om het regionale onderwijs beter aan te laten sluiten bij Smart Industry en het productieproces in verschillende stappen te automatiseren tot de lasfabriek van de toekomst. Dit om zo kosten efficiënt enkelstuks productie in Nederland mogelijk te maken (‘One Piece Flow, First Time Right’)

 

Eerste Smart Welding Factory skills lab in het Noorden bij ROC Friese Poort verrijkt opleiding en aansluiting arbeidsmarkt

Samenwerkingsovereenkomst ROC Friese Poort en LAC voor de inrichting van een “skills lab” in Drachten

Smart Welding Factory skills lab

Foto: Paul Molenaar (directeur ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen) en Ard Hofmeijer (directeur LAC) tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Tijdens de officiële opening van het Fieldlab Smart Welding Factory door Metaalunie-voorzitter Fried Kaanen op 13 februari 2019 hebben LAC en ROC Friese Poort de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de inrichting van een “skills lab” in Drachten. Deze samenwerking sluit goed aan bij onze belofte voorop te lopen bij de ontwikkelingen in het werkveld.

Het Fieldlab Smart Welding Factory is een initiatief van LAC. LAC is een stichting verbonden aan de Universiteit Twente en werkt samen met het NIL. Het project heeft als doel om door middel van onderzoek en ontwikkeling kleine series en enkele stuks productie met lasrobots zonder afkeur te realiseren. Hiervoor wordt het Fieldlab ingezet. In het project Smart Welding Factory bundelen een aantal grote en kleine ondernemingen en onderwijsinstellingen hun krachten. Zij ontwikkelen samen een procedé dat het robotlassen van kleine series tot enkele stuks efficiënter, goedkoper en beter maakt. Door tijdrovende stappen te automatiseren en delen van processen samen te voegen. Dit verlaagt ook de kans op fouten en verkort de tijd waarin nieuwe producten op de markt kunnen worden gebracht.

ROC Friese Poort is het eerste Smart Welding Factory skills lab in het Noorden en het vijfde in Nederland. ROC Friese Poort ontwikkelt diverse bijscholingsmogelijkheden op het gebied van industrieel lassen met robots voor medewerkers van metaalconstructiebedrijven.

Constructie en Plaattechnoloog
In september 2019 start ROC Friese Poort met de tweejarige mbo-opleiding Constructie en Plaattechnoloog niveau 4 voor volwassenen. Het skills lab levert een grote toegevoegde waarde aan de opleiding. De theorie en de praktijk worden met het skills lab dicht bij elkaar gebracht. Deze opleiding gaat verder waar de opleidingen allround constructiewerker, allround plaatwerk en allround lasser ophouden. Deze opleiding zorgt voor verdieping waarbij meer geleerd wordt over de diverse machines, materialeneigenschappen en men wordt opgeleid tot specialist op de werkvloer.

Smart Welding Factory programmeursdag

Op 24 januari 2019 werd op het Fieldlab Smart Welding Factory de programmeursdag georganiseerd.

Vraag achttien lasrobotprogrammeurs van verschillende bedrijven bij elkaar aan tafel te gaan en vraag waar ze problemen ervaren, welke oplossingen ze hebben, waar ze mee geholpen kunnen worden en wat de wensen voor de toekomst zijn. Resultaat: kennismaken met elkaar, kennisuitwisseling, oplossingen en toekomstvisie! Fieldlab Smart Welding Factory: Verbinden, Versnellen en Voorlopen!

Opening Smart Welding Factory op ROC van Twente

Enkelstuks geautomatiseerd en gerobotiseerd geproduceerd.

“Het is ons gelukt” zo stelt Gert Hoekman directeur van Hoekman rvs.  “We kunnen automatisch met behulp van een 3d  model een lasrobot programmeren. Robotisering en automatisering is daarmee voor ons in de toekomst niet langer weggelegd voor alleen grote series.”

Dit was een duidelijk en markant wapenfeit dat kon worden gemeld op de opening van het Fieldlab Smart Welding Factory bij het ROC van Twente.

Op de vierde relatiedag van het LAC werd door een trotse LAC directeur Ard Hofmeijer uit de doeken gedaan hoe dit tot stand was gekomen.

Koninklijke Metaalunie voorzitter Fried Kaanen gaf in zijn inleiding het belang aan van een strategische benadering van innoveren.

“Weet waar je naar toe wil en bekijk alle stappen die hiervoor nodig zijn” Aldus Fried Kaanen. “Het gaat immers over de voortdurende noodzaak om je productieproces te optimaliseren” vulde Gert Hoekman in zijn inleiding aan.

Jos Toebes, directeur van het techniekdomein bij het ROC van Twente benadrukte het belang van sociale innovatie. “Het is een continu leerproces, op school, na de school en door de school zelf”. Tijdens de bijeenkomst werd de samenwerkingsovereenkomst getekend met ROC Friese Poort voor de inrichting van een “skills lab” in Drachten. Na ROC van Twente, SMEOT, AT opleidingen en Summa college het vijfde Smart Welding Factory skills lab.

Ard Hofmeijer gaf aan dat in een “Fieldlab” het onderzoek en de ontwikkelingen worden uitgevoerd die door de samenwerkende bedrijven het “Living Lab” worden aangezet. Om vervolgens de opleidingen en de mensen mee te nemen in het continue leerproces is een “Skills Lab” van wezenlijk belang.

Zo kwam bij de opening van het Fieldlab alles mooi bij elkaar. Productieoptimalisatie door een continue ontwikkeling van technologie, de mens als bepalende factor op basis van en een onderdeel van een goed doordachte strategie.

Een logische set van activiteiten voor een optimaal resultaat. “Achteraf gezien is alles makkelijk. Nu we zover zijn worden we alleen maar hongeriger naar de volgende stappen en de stappen er na” aldus LAC projectleider Jeroen Wevers.

Voor de ruim 60 aanwezigen gold: “hoort zegt het voort”.

Smart Welding Factory Techneutendag

Ontwerp voor robotlassen, construeren van lasmallen en efficiënt produceren met lasrobots. Al deze aspecten kwamen vandaag aan de orde tijdens de eerste Smart Welding Factory Techneutendag in het Fieldlab Smart Welding Factory te Hengelo.

27 engineers die dagelijks te maken hebben met diverse uitdagingen rond het robotlassen maakten vandaag kennis met elkaar en wisselden oplossingen en ideeën uit rond het thema ‘ontwerp voor robotlassen’.

Vier best practices werden gepresenteerd door: Arne Meengs van Aebi Schmidt, Robertjan Ansink van Exerion, Stefan Lemm van Gunnebo en Antwan Fredrik van Nooteboom Trailers. Constructieve oplossingen werden gedeeld met de toehorende engineers, bedacht en van positieve kritiek voorzien. Daarnaast werd er goed genetwerkt want er werden al snel afspraken gemaakt om samen aan tafel te gaan om de samenwerking voort te zetten.

Door alle enthousiasme alle reden om de SWF Techneutendag voort te zetten. Het onderwerp de volgende keer: Cobots.

Smart Welding Factory: Verbinden, versnellen, voorlopen maar vooral fantastisch om mee te mogen maken!

Smart Welding Factory LGO VIO bijeenkomst 15 november 2018

Donderdagavond 15 november jl.. organiseerde het Fieldlab Smart Welding Factory in samenwerking met de LasGroep Oost (LGO) en de Vereniging Ingenieurs werkzaam in Overijssel (VIO) de thema-avond “De toekomst van de lastechniek’. De thema-avond werd gehouden in het Fieldlab Smart Welding Factory dat is gevestigd op het ROC van Twente in Hengelo.

Ruim 100 geïnteresseerden genoten van een presentatie over de toekomst van de lastechniek en een daaropvolgende excursie in het robotlaboratorium waar door middel van demonstraties kennis werd genomen van de laatste stand van techniek op het gebied van robotlassen.

Het Fieldlab Smart Welding Factory is een mooi voorbeeld van Smart Industry waarin technologische ontwikkelingen in robotisering, sensortechnologie en software elkaar in hoog tempo opvolgen. In het Fieldlab wordt samen met twintig lassende bedrijven gewerkt aan de technische ontwikkelingen om tot zgn. ‘enkelstuks productie zonder afkeur’ te komen met lasrobots. Daarnaast ontwikkelt het Fieldlab in samenwerking met het onderwijs aan opleidingen en de sociale factoren die medebepalend zijn om succesvol met lasrobots te kunnen produceren, want Smart Technology zonder mensen die daar mee om kunnen gaan leidt niet tot een succes. De impact van Smart Industry gaat ook de organisaties en de werkzaamheden van de personen die de thema-avond bezochten veranderen. Dit was voor veel bezoekers een goede reden om tijdens de presentatie geïnspireerd te raken en zich tijdens de excursie aan de hand te laten nemen naar de toekomst van de lastechniek.

Met ruim 100 bezoekers was de avond overvol en moest de voorinschrijving voor potentiele bezoekers in een vroeg stadium helaas gestaakt worden. Mede gezien het hoge aantal geïnteresseerden die de avond niet konden bezoeken en de goede reacties achteraf, alle reden voor het Fieldlab Smart Welding Factory meer van dergelijke avonden te gaan organiseren.

Zie ook:

www.smartweldingfactory.com
www.lac.nl
www.rocvantwente.nl

Enkelstuks lassen zonder afkeur dankzij offline programmeren

Enkelstuks lassen zonder afkeur dankzij offline programmeren. Dat is het doel dat Gert Hoekman, technisch directeur bij Hoekman Roestvaststaal, zichzelf stelde. ‘Hiermee kunnen wij naar ‘first time right, one piece flow.’ 

De specialist in rvs plaat-, las- en constructiewerk uit Nieuwleusen heeft twee lasrobotcellen in haar lasafdeling om rvs te lassen met een TIG- of MIG-lasproces. ‘Zeker niet de nieuwste types’, geeft Hoekman toe. ‘We hebben ze jaren terug aangeschaft, vooral voor één klant, en daar zijn de installaties ook op afgeschreven. In die zin zijn we een klassiek voorbeeld van hoe robotisering in het mkb-metaal vaak werd toegepast. Men denkt: robotlassen, is dat niet wat voor ons? Dan ga je rondkijken en kom je in het spel van aanbieders en verkoop. Dan heb je hem staan, maar dan begint het pas en dan blijkt toch vaak dat er geen effectieve verbetering van het productieproces is of dat je je winstgevendheid niet vergroot. Vaak gaat het om seriematig werk, waar de marges lager zijn. Het offline programmeren, waar wij nu mee bezig zijn, zorgt juist voor minder opstelkosten, waardoor de winstgevendheid van je installatie groter wordt. Ook bij kleine series of enkelstuks.’

 

 ‘Investeer liever je geld in een goed plan, dan in een robotinstallatie die niet past bij je bedrijf’

 

Onderzoek

Dus hoe begin je dan? ‘Wij hebben eerst intern een studie gedaan naar wat wij echt willen. Dat voorwerk is heel interessant om te doen. Kunnen we offline programmeren en welke software is nodig? Investeer dan ook liever eerst je tijd en geld in een goed plan, dan in een robotinstallatie die niet past bij je bedrijf’, weet Hoekman. ‘Kijk daarbij echt naar je productieproces. Ik ben een techneut en ik kijk naar verbetering van het productieproces. De basis voor automatisering in lassen en kanten zit vooral in 3D CAD-data.’

Uit het voorwerk bleek dat één van de lasrobots te verouderd is om offline te kunnen programmeren. Het automatiseringsproject werd daarom voortgezet met focus op één lasrobot. Voor de aansturing van de lasrobot koos het Overijsselse bedrijf voor Delfoi Arc, een merkonafhankelijk software-pakket. ‘Zo zijn we niet afhankelijk van deze robot bij een vervanging of switch naar een ander merk’, legt de technisch directeur uit.

 

 ‘De uitdaging zit voor ons in het offline programmeren van de lasrobot’

Software

‘Het antwoord op die vraag wat wij echt willen is: we willen enkelstuks kunnen lassen zonder afkeur. First time right, one piece flow; dat is ons doel. Dit willen we bereiken door offline te programmeren, met een optimale voorspelbaarheid van het lasproces. De vervolgstap en uitdaging was het koppelen van het Delfoi ARC softwarepakket aan ons 3D CAD-softwarepakket. De crux zit hem in software die het mogelijk maakt om het cad-pakket te exporteren naar de software van de lasrobot. Dan kunnen we de las definiëren in de cam-programmatuur. Daar hebben we de afgelopen maanden echt grote flinke stappen in gezet. We hebben de lasrobot klaargemaakt en zijn nu het softwarepakket aan het implementeren.’

 ‘Door offline programmeren werken operator en werkvoorbereiding nauwer samen’

Het offline programmeren heeft gevolgen voor de operator. Gerben Kappert werkt bij Hoekman als operator aan de lasrobots. ‘Het programmeren aan de robot is natuurlijk een leuk onderdeel van het werk. Dat ligt nu bij de werkvoorbereiding. De engineer heeft al over het product nagedacht en het juiste programma klaargezet. Een voordeel van offline programmeren is dat de samenwerking tussen operator en werkvoorbereiding hierdoor veel nauwer is. We hebben regelmatig contact om dingen terug te koppelen en samen te verbeteren.’

Kappert zit dan ook in de projectgroep voor de lasrobot en is actief betrokken bij het proces, onder meer door extra opleiding.

Automatiseren en de inzet van robots is met een goed plan vervolgens voor Hoekman ook een kwestie van doen. ‘Neem daarbij vooral ook je mensen mee en ga de dialoog met hen aan, zodat je praktische valkuilen al vroeg vermijdt. Daarmee wordt de slagingskans van robotiseren een stuk groter.’

klik hier voor het volledige artikel

Eerste Smart Industry Skillslabs van Nederland zijn gestart

Tom Bouws (Programmabureau Smart Industie) overhandigd de skillslab status aan Bert Wessels (ROC van Twente)

Als verrassende afsluiting van een drukbezochte LAC relatiedag reikte Tom Bouws van het Programmabureau Smart Industry aan Bert Wessels van ROC van Twente, Han Slots van SMEOT en Mike Broekhuizen van AT Techniekopleidingen het officiële Skillslab schildje van het Fieldlab Smart Welding Factory uit. Docenten van deze instituten hebben het afgelopen jaar in een pilot de opleiding tot lasrobotprogrammeur gevolgd. Met de opgedane kennis kunnen zij deze opleiding vanaf het nieuwe schooljaar aanbieden aan hun leerlingen en medewerkers van bedrijven.

De bijeenkomst werd gehouden op de Universiteit Twente, de thuisbasis van LAC. Het thema van de relatiedag was dit jaar: Sociale Innovatie. Marjolein Boezel, HRM directeur bij Van Raam fietsen beet het spits af door in haar verhaal te benadrukken dat innovatie en robotisering alleen zin heeft als het draagvlak in de eigen organisatie heeft.

Yvonne Olgers, productmanager onderwijs bij NIL gaf in een presentatie over ‘een leven lang leren’ en ‘loopbaanmogelijkheden in de lastechniek’ weer op welke wijze NIL de toekomst van de lastechniek ziet. In een duo presentatie gaven Ton Beune en Antoinette Tanke van Techniekpact uitleg over de ambities van Twente op het gebied van Smart Industry, en Sociale Innovatie.

Mike Broekhuizen, directeur van AT Techniekopleidingen sloot het programma af door in zijn presentatie aandacht te schenken aan het belang van samenwerken met het Fieldlab Smart Welding Factory. De dekkingsgraad van robots in de bedrijven moet omhoog en daarin is een opleiding tot robotprogrammeur essentieel. Door informatie te delen en met een gezamenlijk doel samen te werken met het Fieldlab Smart Welding Factory, kunnen onderwijs en meerdere bedrijven grotere stappen zetten als dat ze dit alleen zouden doen.

 

vanaf 1 september kan de opleiding tot lasrobotprogrammeur gevolgd worden bij AT opleidingen, SMEOT en ROC van Twente

De opleiding

Een sterk punt van deze opleiding is dat er programmeringen op teach box niveau van de meest voorkomende lasrobotmerken in Nederland in de lesstof zijn verwerkt. Daarnaast is in de opleiding een module besteed aan een CAD-CAM technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van CAD software in combinatie met merkonafhankelijke offline programmeersoftware. Hiermee kunnen door de leerlingen, lasrobots van alle merken worden geprogrammeerd. ‘Papieren’ lesstof is tegenwoordig al zeer snel verouderd, om op software updates en de snelle ontwikkelingen van Smart Industry technologie te kunnen anticiperen wordt de opleiding dan ook digitaal online aangeboden. De opleiding is uniek in zijn soort en de eerste echte merkonafhankelijke (las)robot opleiding in Nederland.

 

 

 

Uitbreiding
De docenten van de drie instituten die de opleiding hebben gevolgd, kunnen deze nu zelf gaan geven. Maar daarbij zal het niet blijven. Teclab in Eindhoven wordt het vierde Skillslab van het Fieldlab Smart Welding Factory en zal de opleiding lasrobotprogrammeur in de toekomst ook aanbieden. De samenwerkingsovereenkomst hiervoor werd tijdens de bijeenkomst getekend door Peter Manders van Teclab. “We gaan dit concept uitrollen over het hele land”, zegt LAC-directeur Ard Hofmeijer. “We hebben het hier over een opleiding op MBO-niveau welke op cursorische basis en als module van de MBO opleiding niveau vier plaat,- & constructie technoloog door de Skillslabs zal worden aangeboden. Daarnaast kan de opleiding ook als keuzedeel in het MBO worden doorlopen. De opleiding zal op bromfietsafstand bereikbaar moeten zijn voor de leerlingen. We denken daarom ongeveer vijftien Skillslabs nodig te hebben voor een landelijke dekking.”

 

(v.l.n.r. Ton Beune (Techniekpact), Peter Manders (Teclab), Ard Hofmeijer (LAC), Bert Wessels (ROC van Twente), Han Slots (SMEOT), Mike Broekhuizen (AT opleidingen), Yvonne Olgers (NIL), Antoinette Tanke (Techniekpact) Jeroen Wevers (LAC)

Twee partners van het Fieldlab Smart Welding Factory winnaars Smart Manufacturing Award 2018!!

Koninklijke Metaalunie stelt elk jaar een prijs ter beschikking aan een Metaalunielid dat zich met een actueel thema positief onderscheidt. Dit jaar is het thema ‘Smart Manufacturing’, oftewel slim produceren. Dat kan bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van moderne productietechnieken, excellente processen, goed gekozen materialen, doordachte systemen, digitalisering en een zelfsturende en zelflerende organisatie.

De juryvoorzitter Michaël van Straalen:
“De winnaars zijn allemaal goede voorbeelden van MKB-metaalbedrijven die begrijpen dat de kracht van onze maakindustrie zit in het ‘bedenken’ in combinatie met ‘maken’, nu en in de toekomst. Dat is belangrijk voor een goed renderend bedrijf.

VSMI: Districtswinnaar Gelre Smart Manufacturing Award 2018

Een Megaprestatie! We hebben maar liefst 18 bedrijven achter ons gelaten. “wij zijn blij met deze Award, dit is al een mooi succes” aldus Rob en Thea Lentink, Directie VSMI B.V.

 

Aebi Schmidt Nederland; Landelijke winnaar Smart Manufacturing Award 2018.

Michaël van Straalen: ‘Aebi Schmidt Nederland bv is een mooi voorbeeld van Smart Manufacturing op vele vlakken in de metaalsector. Met digitalisering van het proces zijn belangrijke en vooral interessante stappen gezet. Namens Aebi Schmidt bv ontvingen de directeuren Arjan Ester en Fred Harbers de Metaalunie Award uit handen van de juryvoorzitter. Metaalunievoorzitter Fried Kaanen overhandigde het winnende bedrijf een cheque ter waarde van € 5.000, -.

Het Fieldlab Smart Welding Factory is trots en feliciteerd VSMI, Aebi Schmidt met het behaalde resultaat. Voor het Fieldlab was het echter geen grote verassing. Beide bedrijven maakten een goede kans om de award te winnen. Mede door het partnerschap in het Fieldlab zijn Aebi Schmidt en VSMI bedrijven die zich aantoonbaar onderscheiden in innovatie wat hen tot aansprekende top maakbedrijven maakt en potentiele winnaars.